Frps visjoner om hva partiet vil bruke en eventuell regjeringsposisjon til etter valget i 2009 har fått mye oppmerksomhet i sommer.

Høyre har svart på tiltalen med å helle en smule kaldt vann i blodet på sin mulige regjeringspartner, ikke minst i forhold til Frps planlagte «kulturrevolusjon» med solide kutt i kulturbudsjettet, som også har ristet mange kulturaktører ut av sommerdvalen.

Nå inviterer Frp til en snarlig omkamp om den nye AFP-ordningen (avtalefestet pensjon), og det allerede før den rekker å se dagens lys. Også dette sier Høyre tvert nei til.

Ny pensjonsadel
- Har man rett til AFP og har god helse som gjør at man kan fortsette i jobb etter fylte 62 år, så vil disse utgjøre den nye pensjonsadelen. Det er de uorganiserte og de med dårligst helse som må betale for gildet til dagens 68-generasjon, sier Robert Eriksson, som er pensjonspolitisk talsmann for Frp, til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Eriksson tror den nye AFP- ordningen vil føre til økt press på uføretrygd, samt at de sprekeste og arbeidsføre over 62 år vil få en såpass god økonomi at de kan unne seg det han kaller en russetid nummer to.

- Fremskrittspartiet erkjenner at man har behov for en tidligpensjonsordning. Derfor vil partiet arbeide aktivt for en ny og fremtidsrettet AFP som er mer tydelig rettet mot dem som virkelig trenger den. Dette innebærer at man finner tilbake til utgangspunktet, samt at ordningen må utvides til også å omhandle de uorganiserte, sier Eriksson, som ser for seg det han kaller en sliterpensjon. Det innebærer blant annet at man ikke kan kombinere sliterpensjon og arbeid.

- Det opprettholdes derfor et toleransebeløp på hvor mye man kan tjene. Inntekt utover dette beløpet medfører avkorting, foreslår Eriksson.

Nei fra Høyre
Høyres arbeids- og sosialpolitiske talsmann, Martin Engeset, avviser Frps krav om omkamp.

- Høyre har deltatt i to brede pensjonsforlik i Stortinget, som begge forplikter en videreføring av AFP, og vi står på de forlik som vi har inngått. Pensjonsreformen innføres fra 2010, og vi vil ikke gjøre endringer i et komplisert pensjonssystem før vi ser hvordan reformen virker, slik Frp foreslår, sier Engeset til ANB.

Han hevder at det Frp ønsker seg ligner mer på en tilnærming mellom uførepensjon og AFP.

Engeset mener også at Frp har vært dristig i mange av sine sommerlige vyer for en mulig regjeringsposisjon.

- Det er meget dristig, mye av det som kommer fra den kanten. Jeg tror folk vil tenke seg om når trollet sprekker og de skjønner hva Frps politikk vil innebære i praksis, sier Engeset.