Onsdag kveld behandlet Oslo bystyre en høringsuttalelse til Utdanningsdirektoratet i forbindelse med at Foreningen Fredsskolen søkte om å etablere en muslimsk skole i Oslo.

Skolebyråd Torger Ødegaard (H) ga på forhånd positivt svar på vegne av Oslo kommune i saken, men et flertall i Kultur- og utdanningskomiteen bestående av Ap, SV, Rødt og Frp overprøvde byrådens avgjørelse i bystyret.

Dermed leverer Oslo kommune likevel ikke sin anbefaling til godkjenning av Fredsskolen til Utdanningsdirektoratet, som til syvende og sist avgjør saken.

LES OGSÅ: - Muslimer må få ha egne skoler

- Radikal eller ekstrem
I søknaden fra Foreningen Fredsskolen går det fram av skolens vedtekter og formål at skolen er tenkt som et alternativ for dem som sender barna sine til madrassaer i muslimske land:

«Fredsskolens formål er å være et alternativ til muslimske foreldre som ut fra sin pliktfølelse i forhold til islams oppdragelse sender barna til madrassaer i andre land der barna risikerer å få en opplæring i radikal eller ekstrem tolkning av Koranen og miste tilhørighetsfølelse til det norske samfunnet.

For øvrig vil skolen også være et alternativ til muslimer og andre som er bosatt i Norge og som ønsker at deres barn skal gå på en grunnskole som tilbyr undervisning i tråd med kunnskapsløftet for den norske skolen og religion- og livssynskunnskap basert på autentiske islamske verdier.»

- Menneskerettigheter
I søknaden skriver Fredsskolen at det er Kunnskapsløftets læreplan for grunnskolen som vil bli fulgt, men med to tillegg:

«1. KRL-faget byttes med MRL; Menneskerettighet, religion og livssyn. MRL-faget skal særlig vektlegge komparativt religionslære og menneskerettigheter i islam.

2. Skolen vil også tilby barna opplæring i arabisk som et fremmedspråk.»

Skolen ønsker å ta inn 200 elever fordelt over ti klassetrinn.

LES OGSÅ: - Mobber muslimer

- Unngå imamenes tolkninger
Om Fredsskolen særpreg står det følgende å lese i søknaden:

«Utdannelsen er basert på kilden i islam som er Koranen og autentisk lære av Mohammed som støtter og utdyper den. På den måten tar skolen sikte på å unngå imamenes egne tolkninger etter beste evne og gardere seg mot ekstreme retninger.

Fredsskolen skal også inneha komparativt religionsperspektiv og vil særlig undervise i likheter mellom ulike religioner.»

Vil ikke intervjues
De som står bak skolen ville ikke intervjues om saken da Nettavsien tok koontakt i forkant av bystyremøtet.

- Om skolen blir godkjent, så sender vi ut en pressemelding, sier styreleder Tareq Moazzem (33) til Nettavisen.

- Hvorfor ønsker du ikke å uttale deg om skoleplanene?

- Det er ingen vits i å snakke om noe som ikke eksisterer, svarer Moazzem.

Nettavisen har ikke lykkes i å få tak i nestleder Sajjad Latif (28) i Foreningen Fredsskolen.