Gå til sidens hovedinnhold

Høyres Statoil-kupp

Mens debatten raser rundt Statoil-styret, har Høyre-folk allerede inntatt lederposisjonene i oljeselskapet.

- La oss se at det blir et synlig skifte av styrerepresentanter, både i Statoil, Hydro og Telenor, for å nevne noen, sa LO-leder Gerd Liv Valla i sin tale på Youngstorget 1. mai.

NA24 - din nye næringslivsavis.

Rødgrønne ønsker om å sette inn sine egne folk i styrene til de store, statseide selskapene som Statoil, Telenor og Hydro har skapt politisk debatt i Norge de siste månedene. Profilerte arbeiderpartipolitikere og fagforeningsfolk har ropt høyt om å ta sterkere kontroll over disse selskapene ved å sette Ap-folk inn i styrene.

Saken blir diskutert i flere av Arbeiderpartiets fylkeslag. Etter det NA24 erfarer, kommer det som et eget punkt i eierskapsmeldingen som regjeringen legger frem før sommeren.

Høyrefolk i toppen
Det fremste av disse selskapene er Statoil. Et selskap som i en årrekke ble kontrollert av folk med bakgrunn i Arbeiderpartiet. Selskapets første sjef var Arve Johnsen, statssekretær under Trygve Bratteli. Han ble etterfulgt av Harald Norvik, statssekretær under Odvar Nordli. Bak opprettelsen sto sentrale Ap-folk omtalt som arbeiderpartistatens nasjonale strateger: Jens Chr. Hauge og Finn Lied.

Men det er historie. Gjennom de siste årene har Ap-folkene forsvunnet ut av selskapet som perler på en snor. Inn har det kommet sentrale Høyre-politikere. Konsernsjef Helge Lund var politisk rådgiver for Høyre, kommunikasjonsdirektør Reidar Gjærum likeså.

Styremedlem Kaci Kullman Five har bakgrunn som Høyre-leder, fra Storting og regjering.

Valgkomiteens leder Anne Kathrine Slungård var i flere år profilert ordfører i Trondheim for Høyre, mens avtroppende styreleder Jannik Lindbæk er erklært Høyre-mann.

Høyre-dominans
Professor Rune Slagstad har skrevet boken «De nasjonale strateger» hvor han blant annet viser hvordan arbeiderpartistatens nasjonale strateger, i denne sammenheng Finn Lied og Jens Chr. Hauge, var sentrale i opprettelsen av Statoil. Han mener man nå kan snakke om en Høyre-dominans i Statoil, noe som kan ha betydning for hvordan selskapet utvikler seg.

- Det dreier seg om syn på samfunnsutviklingen, på økonomisk og politisk utvikling, sier han til NA24.

- Men det har vært en langsom overgang fra Ap- til Høyre-dominans, pent tilrettelagt av Ap-folk, sier Slagstad og viser til at det var tidligere Statoil-sjef Harald Norvik som tok initiativ til delprivatiseringen av selskapet, som ble gjennomført i Jens Stoltenbergs statsministertid.

- Det var en orientering hvor en ga avkall på den spesielle posisjonen Statoil hadde tidligere, legger han til.

Samrøre i Statoil
Slagstad stiller også spørsmål ved tidligere NHO-direktør Jens Ulltveit-Moe og hans selskap Umoes strategiske plassering i Statoil-landskapet. Foreslått Statoil-styreleder Johan Fr. Odfjell er, som NA24 skrev mandag, styreleder i Umoe – et ledende selskap innen offshore-industrien.

LES: Kritiske til Odfjell

- Det hele er et samrøre, sier professoren og setter spørsmålstegn ved om landet er tjent med at industriinteressene får innflytelse i selskapet.

Statoil har de siste tiårene vært landets viktigste selskap, men har vært utenfor statlig kontroll de siste årene. Slagstad mener politisk innflytelse over et så stort selskap er viktig, hvis man ønsker å gjennomføre de industripolitiske mål man har satt seg.

- Vil en føre en aktiv industripolitikk er det viktig hvordan Statoil utvikler seg. Den opprinnelige tanken bak Statoil var at selskapet skulle være et politisk strukturelt selskap. Statoil former fortsatt utviklingen, men det er utenfor politisk styring, sier Slagstad.

Helt uten betydning
Tidligere Statoil-sjef Harald Norvik mener derimot politisk tilhørighet er helt uten betydning, at forståelse for politiske prosesser er nyttig. Politikere har ingenting i Statoil å gjøre, hevder han.

- Norges største selskap kan ikke bli underlagt politisk gjørmebryting. Hvis du er i nærheten av den måten å tenke på har du ikke noe i Statoil å gjøre. Hvis noen tror jeg så på meg selv som Ap-mann da jeg ble Statoil-sjef, så tar de feil, sier Norvik til NA24.

Som Statoil-sjef tok han initiativ til børsnoteringen av Statoil, som ble gjennomført under den forrige Stoltenberg-regjeringen.

- Mitt fremste mål var å trekke Statoil ut av partipolitikken og det er jeg godt fornøyd med at vi klarte, sier Norvik, og legger til at børsnoteringen var et skritt i den retningen.

Norvik mener staten har vært dyktig til å balansere sin rolle som stat og eier av et kommersielt oljeselskap.

- Norsk næringsliv er avhengig av at staten oppfattes som langsiktig pålitelig og upolitisk. At staten opptrer i forhold til gode eierprinsipper og gjennomgående har staten opptrådt ryddig både i forhold til Statoil, Telenor og Hydro, avslutter den tidligere Statoil-sjefen.

Reklame

Best i test: Maskinene som gjør frityrmaten sunn

Kommentarer til denne saken