OSLO TINGRETT (Nettavisen): - Det som er trist med denne saken er at mange har kommet opp i en uheldig situasjon fordi det ikke fantes noe skriftlig regelverk, sa Gro Harlem Brundtland etter sin dag i retten.

Det var en pensjonert statsminister i svært godt humør som inntok sal 227 i Oslo tingrett mandag. Brundtland vitnet i straffesaken mot Anders Talleraas og Magnus Stangeland. Hun ville ikke kommentere tiltalen men sa at alle som har vært i befatning med denne saken må redegjøre for hva de selv har gjort.

Tjente 500.000 kroner
Selv var hun en av de tidligere stortingsrepresentantene som ifølge Riksrevisjonen fikk feil utbetalt stortingspensjon etter 75-årsregelen. Revisjonen mente at også Gro hadde for mye i inntekt til å ha rett til pensjon. Brundtland har betalt tilbake det hun mente hun skulle ha fått urettmessig.

Samtidig er det klart at hun hadde inntekt på rundt 500.000 kroner i det halvåret hun mottok pensjon - en inntekt som hun trodde ikke ble rammet av reglene for stortingspensjon.

Brundtland avviste at Astrid Risnes, tidligere sekretær i Stortinget med ansvar for stortingspensjon, alltid nevnte inntektstaket da hun snakket om pensjoner. Dette er noe Risnes selv fortalte da hun vitnet i Oslo tingrett i forrige uke.

– Nei det gjorde hun ikke til meg. Det ville jeg husket, gjorde Brundtland krystallklart i retten.

Forhørte seg om pensjon
Brundtland var svært offensiv i forhold til aktoratets utspørring, og var opptatt av at ingenting skulle bli misforstått i hennes forklaring.

Hun fortalte at hun i juni 2003 hadde vært innom Stortinget for å høre om det var aktuelt for henne å få pensjon etter 75-årsregelen. Hun hadde nettopp forlatt toppjobben i Verdens helseorganisasjon og ville senere få rett til statsrådspensjon, men i 2003 var hun uten fast inntekt, og Brundtland hadde heller ingen klare utsikter til slike inntekter.

I året 2003 hadde Gro hatt betydelige inntekter fra WHO, så hun visste ikke om hun hadde rett til pensjon. Men Risnes gjorde det klart at inntekt i tidligere måneder var irrelevant. Det som betydde noe var om hun hadde fast inntekt i den perioden hun mottok pensjon.

– Mer opptatt av det prinsipielle
Brundtland fikk da beskjed om at hun ikke kunne ha fast inntekt av betydning.

– Det som ble sagt er at det som gjelder er fast inntekt og ikke tilfeldige og sporadiske inntekter. Ordet sporadisk kan jeg ha hørt fra Risnes i senere samtaler, men i samtalene med henne hørte jeg ordene ”tilfeldig” og ”sporadisk”, sa Brundtland i retten.

– Sa hun noe om størrelsen på disse inntektene? spurte statsadvokat Elisabeth Rocher.

– Det ble ikke nevnt. Jeg var mer opptatt av det prinsipielle, og hun sa det gjaldt ”sporadiske” og ”tilfeldige” inntekter. Beløpet var ikke i mine tanker og jeg tror ikke det var i hennes tanker heller. Det ble ikke berørt, sa Brundtland.

I samtalene med Risnes hadde Brundtland spesielt spurt om inntekter fra boksalg og foredrag, og fått beskjed om at dette var tilfeldige og sporadiske inntekter. I halvåret som fulgte hadde hun altså en inntekt på 500.000 kroner, men disse falt altså i kategorien "tilfeldige og sporadiske".

Valgte å tilbakebetale pensjonen
Da Brundtland fikk et engasjement på Harvard universitetet i USA om et 2,5 måneders stipend på 17.500 dollar, at Brundtland tok kontakt med Atrid Risnes i Stortinget for å høre om hun nå måtte betale tilbake.

– Hun sa at "nei det er ikke nødvendig å betale tilbake" og så sa hun som et argument at ”det er mange som har mye større inntekt enn det”, for eksempel bokinntekter. Jeg mener hun også sa millioninntekter, sa Brundtland i retten.

Gro fortalte at hun flere ganger etterlyste et skriftlig regelverk, men at hun ble fortalt at det ikke eksisterte. til slutt valgte hun likevel å betale tilbake pengene.

– Det var en alminnelig følelse av ubehag ved at det ikke var noe som skulle være noe galt. Da det ikke var skriftlige regler å forholde seg til så måtte jeg ta saken i egne hender og betale tilbake, for jeg kunne ikke ta sjansen på at det ikke var noe galt, sa Brundtland i retten.

Tok saken i egne hender
Brundtland fortalte at hun til slutt fikk et kontonummer hun kunne betale tilbake pengene på.

– Jeg fikk et kontonummer og overførte pengene slik at de forsvant et eller annet sted, men saksbehandlingen rundt det var lik null, sa Brundtland.

Gro sier at hun ble skuffet og overrasket over at det var så dårlig kontroll med stortingspensjonen, og dette med at Astrid Risnes bare hadde halv stilling til å administrere pensjonen til stortingsrepresentantene.