NETTMØTE ER I GANG. SEND INN DINE SPØRSMÅL NEDENFOR!

I september 2008 kjøpte Per Jørgen Nilsen og hans kone en enebolig i Mesanveien i Kristiansand for 2.925.000 kroner. Eneboligen fra 1974 lå fint til på en kolle.

Se flere bilder nederst i saken.

I januar i år flyttet ekteparet inn. Det ble starten på et mareritt som varte til mai.

KJØPE BOLIG? Sjekk ut Meglerguiden.

– Kona fikk seg en knekk, og gikk helt eller delvis sykmeldt. Jeg ble forbanna. Med god hjelp fra HELP Forsikring stålsatte jeg meg for det som måtte komme, sier huskjøper Per Jørgen Nilssen til Nettavisen.

– Jeg tenkte: Søren og! Skal en huseier med et pennestrøk kunne overføre slike problemer til meg?

I kjøpsdokumentene på boligen var det ingen ting som kunne tyde på at boligen hadde mange og alvorlige mangler. I egenerklæringen hadde selger nevnt at det var råte i noe ytterkledning.

Hold deg orientert om boligprisene på Boliga.no

Realiteten var at det kunne være farlig å ferdes på eiendommen. Det oppdaget Nilssen raskt etter at han flyttet inn.

Han tok seg inn i husets krypkjeller som var dekket under visning med materialer og asfaltplater. Der oppdaget han store sprekker mellom grunnmur og hus. Man kunne se gjennom. Det var stukket plankebord innimellom for å tette igjen (se bilde i saken).

Noen raske undersøkelser viste at huset han hadde kjøpt sto på ustabile fyllmasser av stein og jord. Tomten var svært bratt. Nederst var en støttemur av gamle jernbanesviller i elendig forfatning.

Så skrøpelig var muren at selv den sakkyndige fra eierskifteforsikringsselskapet Protector mente Nilssen måtte sperre av deler av eiendommen fordi det var fare for at massene kunne rase ut.

Huset og dets elendige fundamenter var ikke det eneste Nilssen oppdaget. Her er en oversikt over de viktigste manglene ved huset:

1) Sviktende støttemur for hus

2) Grunnmur med store setningsskader

3) Mugg/råte i krypkjeller

4) Sviktende støttemur for carport

5) Fuktskader i reisverk og sviller

6) Maurskader

7) Feil fall på flatt tak pga. setningsskader – vannansamling

8) Diverse: Bod-dør med råte, punktert vindu, ødelagte fliser, feil på beslag i carport, feil på vannbord under vindu, feil på grunnmursventiler.

Og enda hadde ikke byggmester og takstmann Kjell Hamre foretatt enn fullstendig gjennomgang av boligen. Den foreløpige gjennomgangen viste at det ville koste nesten 1,9 millioner kroner å utbedre manglene – hvis de da i det hele tatt lot seg utbedre.

Hamre skriver blant annet dette i sin rapport:

«Utover ovenfor nevnte mangler er ikke bygningens tilstand vurdert. Ser det som sannsynlig at dersom jeg skulle vurdere hele bygningen, ville jeg komme opp med en rekke betydelige mangler utover det som er nevnt».

Det var etter at en takstmann fra If hadde vært på befaring rett etter huskjøpet, at Nilssen ble klar over at han kunne ha kjøpt katta i sekken. Etter overtakelse hadde Nilssen nemlig tatt kontakt med If for å få superforsikring på huset sitt. Det kunne If slett ikke gi på denne boligen.

– I stedet sa han at jeg måtte ta kontakt med advokatene i HELP, og at det begynte å haste, sier Nilssen.

Nilssen kan ikke få fullrost HELP for den hjelpen ekteparet har fått, og som til slutt førte til at de fikk heve kjøpet, og dekket alle kostnader.

– HELP har behandlet oss forbilledlig. De har tatt oss med i prosessen, og vært til stor hjelp i en tung tid, sier Nilssen.

Eierskifteforsikringsselskapet Protector sendte en mann ned fra Oslo for å kikke på eiendommen. Så graverende var forholdene i Mesanveien at selv denne sakkyndige ble sjokkert, ifølge Nilssen.

– Oi, oi, oi sa han....

– Vi er svært fornøyde også med Protector og måten de har håndtert saken. Det må du få med, sier Nilssen.

LES SISTE NETTREFF OM BOLIG

Allerede i midten av mai gikk Protector med på et forlik. Dette skjedde altså uten at HELP og deres takstmann hadde trengt å foreta en full gjennomgang av boligen.

Nilssen ble hørt og fikk gjennom alle sine krav. Han fikk igjen hele kjøpesummen på snuat 3 millioner, pluss dokumentavgiften. Utgifter til takstmann ble også dekket.

Men det hadde likevel kostet.

– Tenk deg selv. Du våkner klokka 4 om morgenen og får ikke sove. Du ligger å lurer på om du ender opp med et forlik på kanskje 1 million. Det ville betydd økonomisk ruin. Vi ville vært gjeldsslaver resten av livet, sier Nilssen.

2145

Disclaimer:

Det tas forbehold om at omstendigheter knyttet til enkeltsaker kan legge føringer på det enkelte saksforhold som advokaten ikke kjenner til. Rådene fra Nettavisens ekspertpanel er gitt på generelt grunnlag, og/eller basert på de opplysninger som fremkommer av lesernes spørsmål. Advokatene kan ikke holdes ansvarlig for de rådene som gis.