Gå til sidens hovedinnhold

Hva mener du egentlig, Micaelsen?

Først varslet han økte bilavgifter - og opposisjonen raste. Nå hevder Micaelsen at han ble feilsitert.

Gå til Nettavisen Motor

Så langt i år har staten fått inn vel 3,8 milliarder kroner mindre i bilavgifter enn til samme tid i fjor, meldte Dagens Næringsliv tirsdag.

Les mer:Varlser høyere bilavgifter

- Dette bekymrer meg litt på lengre sikt. Slik velferdsstaten utvikler seg, trenger vi hver eneste krone vi kan få til barnehager, helse og omsorg, sa leder i finanskomiteen Torgeir Micaelsen (A) til Dagens Næringsliv.

Avisen skrev så at Micalesen varslet at biler større enn en standard Passat vil bli ilagt en luksusskatt.

I tillegg vurderer regjeringen avgifter på bruk av bil for å kompensere for tapet.

Opprører
Saken har opprørt Nettavisens lesere.

En leser sier: «Nå vil vel snart den sittende regjeringen ha satt verdensrekord i nye avgifter, hvis rekorden ikke allerede er slått da vel og merke... Det de «glemmer» å nevne er att bilsalget har stupt som en følge av finanskrisa, selvfølgelig blir det da også mindre inntjening til staten!»

En annen leser er opprørt over regjeringens miljøpolitikk: «Men da er det jo i hvert fall sagt helt klart hvorfor de har avgifter på bilene. Kun for å fylle opp statskassen. Så nå trenger de ikke lenge skjule seg bak at det er av hensyn til miljø. Miljø er jo uansett noe Jens Stoltenberg driter i som reiser til klimamøte i privatfly. Det må jo være toppen av arroganse. Hva er det den mannen tror han er?»

En tredje leser påpeker det paradoksale i hele uttalelsen:

«Festlig refleks, reduserte inntekter som følge av at folk gjør det politikerne ønsker (kjøper mer miljøvennlig bil) skal selvsagt medføre skjerpelse av avgiftene»

- Jeg blir skremt
- Jeg blir skremt over denne type uttalelse. Vi har en oljeformue på 2600 milliarder kroner, og dette viser at det ikke handler om miljø og klima for regjeringen, men kun om inntekter, raser stortingsrepresentant og medlem av Transport- og kommunikasjonskomiteen Bård Hoksrud (Frp).

Stortingsrepresentant og medlem av Transport- og kommunikasjonskomiteen Øyvind Halleraker (H) reagerer også på Micaelsens uttalelser.

- I Høyres budsjett har vi lagt opp til en betydelig høyere vrakpant, og et betydelig tilskudd på over 45.000 kroner fra Høyre til de som velger å kjøpe bil som går under 130 gram CO2/km. Dette er en annen vei å gå, enn å øke bilavgiftene for å få inntekter. Med en slik omlegging som Høyre ønsker, hadde man spart miljø samtidig som at folk hadde fått råd til sikrere biler. Dermed hadde man ogsså spart samfunnet for liv og tragedier, sier Halleraker.

Stortingsrepresentant og leder i Transport- og kommunikasjonskomiteen, Knut Arild Hareide (KrF), sier til Nettavisen at han er villig til å øke avgiftene på de bilene som forurenser mest, og redusere på dem som forurenser minst.

Han legger til at forutsigbarhet er en viktig faktor.

- Man må ikke endre avgiftene over natta, sik som problematikken med biodiesel, sier Hareide.

Les også:Dette soper staten inn fra din nye bil

- Regjeringen er som en blind høne
- Vi har gang på gang påpekt overfor regjeringen at det finnes andre metoder. Ett konkret eksempel er under Bondevik II-regjeringen, da vi fikk mye kjeft for å ha senket skatten til «de rike», forteller Halleraker.

Høyre gikk da inn for å senke investeringsavgiften med 9 milliarder kroner i året.

- Dette var jo ikke for de rike, men for folk flest. Dette førte til at bedrifter tok en rekke nyinvesteringer, som ga mer aktivitet, som igjen ga vekst i næringslivet og økonomien. Dette har den sittende regjeringen nå benyttet seg av i sine budsjetter, sier Halleraker.

Han legger til: - Dette viser at man må slippe opp i den ene enden på avgiftssiden, for å stimulere til vekst. Slik er det også med bilavgifter, hvor man bør redusere avgiftene på bilene som forurenser lite. Dette er svært enkle økonomiske lover. Høyre har en stimuleringspolitikk som vi vet virker, men regjeringen er som en blind høne og fører en helt motsatt politikk.

- Det er på trynet at alt skal beskattes
Halleraker mener at regjeringen ikke evner å tenke nytt.

- Alt skal beskattes. Det er helt på trynet. Det later til at den eneste måten å drive velferdsstaten på er å beskatte stadig mer. Det er litt etterkrigspolitikk, det later til at man skal se hvor mye skatt folket tåler. Dersom man skal være så lite fantasifull i å drive velferdspolitikk på og drive med slik beskatning, da har politikken virkelig feilet, raser Halleraker.

Halleraker er imidlertid med på å beskatte de bilene som har et høyt CO2-utslipp.

- Men da må man jo slippe opp i den andre enden da, og senke avgiftene betydelig på de mer miljøvennlige bilene. Folk vil jo gjerne være mer miljøvennlig, og da må politikerne legge til rette for det, sier Halleraker.

Han nevner at Høyre har en sak oppe i Stortinget, som går på å pålegge all offentlig transport CO2-nøytrale midler.

- Men dette får vi ikke regjeringen med på. I stedet drar de til København og holder festtaler, sier Halleraker.

Hoksrud mener at dersom miljøet var viktig for regjeringen, burde de ha fjernet bilavgiften på biler som går under 100 gram CO2/km.

- Da hadde folk fått råd til miljøvennlige biler, og ikke minst sikre. Dette hadde igjen spart menneskeliv i trafikken, som igjen hadde spart samfunnet for kostnader. Slik det er nå, koster trafikkulykker samfunnet 28 milliarder i året, påpeker Hoksrud.

Les også:Så mye tar staten i bilavgifter

- Regjeringen satser ikke på miljø
- Vi kunne ha satt ned bilavgiftene radikalt, og fremdeles hatt nok penger til å bygge vei. Nå betaler jo bilistene tre ganger så mye i bilavgifter, enn det som går tilbake til vei. Før het det veiavgift, nå heter det årsavgift. Hvorfor det? Jo, fordi før forventet jo folk at pengene gikk tilbake til vei. Slik er det jo ikke nå lenger, raser Hoksrud.

Hoksrud mener at politikerne bør legge til rette for at folk skal få råd til sikrere og mer miljøvennlige biler, samtidig som at regjeringen bygger ut veiene til fullgod standard.

- Da kunne vi faktisk ha spart enormt mye penger på grunn av reduserte trafikkulykker. Vi har jo en bilpark med en gjennomsnittsalder på 19 år, og folk blir nødt til å kjøre rundt i gamle usikre biler med høyt utslipp. Det slike sammenhenger finansdepartementet ikke skjønner seg på. Regjeringen er på en helt annen planet, og klarer ikke se sammenhengen i ting, raser Hoksrud.

Han mener at dersom regjeringen hadde ønsket det, kunne de ha løst klimautfordringen på veiene.

- I stedet tar statsministeren privatfly til København, og regjeringen beskatter også de mer miljøvennlige bilene. Dette viser at det er ikke miljø det handler om. Det later til at regjeringen gir uttrykk for at «nå må noe gjøres for miljøet», og så forventer de at folk skal akseptere bilavgiftene som skjules og ligger bak deres klima- og miljøpolitikk, sier Hoksrud.

- Frykter avgift på elbiler
- Vi i Transport – og kommunikasjonskomiteen var på transport- og logistikkonferanse i oktober, og da dukket det opp en debatt omkring elbiler. Da var statssekretær i samferdselsdepartementet, Erik Lahnstein, meget tydelig på at dersom mange nok går over til elbil, så må man også ha avgift på dette for at staten skal få nok inntekter, påpeker Hoksrud.

Lahnstein forteller til Nettavisen i utgangspunktet er det finansdepartementet som skal kommentere en eventuell debatt om avgifter på elbiler.

- Men jeg kan si ganske bastant at dette er ikke aktuelt per i dag. Men ett eksempel på hvordan elbilpolitikken kan endres i framtiden, er at det kan bli problemer med elbiler i kollektivfelt dersom det blir mange nok. Da kan det være hensiktsmessig med en omlegging på enkelte steder, sier Lahnstein.

Hareide sier at det kan tenkes at flesteparten av oss har en miljøvennlig bil i framtiden.

- Da må man også diskutere om man skal ha sette opp avgiftene på disse bilene. Men dette er langt fram i tid. Per i dag er det viktig å stimulere til at all transport skal bli mer miljøvennlig, mener Hareide.

- Jeg ble feilsitert
- Det er ikke ofte jeg kjefter på journalister, men denne gangen har jeg gjort det, sier Micaelsen til Nettavisen.

Han mener at Dagens Næringsliv har feilsitert han, og det ikke var riktig av avisen å framstille en ny luksusskatt på bil.

Engangsavgiften på bil utgjøres av tre komponenter: CO2-utslipp, effekt og vekt.

Michaelsen sitt poeng er at de bilene som blir premiert i 2009 for lavt CO2-utslipp, ikke nødvendigvis også premieres i 2012.

Grensene for hva som er lavt CO2-utslipp forskyves etter hvert som teknologien utvikler seg, og dermed endres også bilavgiften på CO2-komponenten.

Dermed vil biler større enn en standard Passat få en større avgift i framtiden, i og med at andre mer miljøvennlige biler ankommer markedet.

Er du fremdeles i tvil om hva Michaelsen egentlig mener, kan du ta en titt på bloggen hans.

Les også:Her er avgiften større enn bilens verdi

Kommentarer til denne saken