Gå til sidens hovedinnhold

Hvem er best likt?

Minst populære er uansett to land med forbokstaven I.

For et år siden var folk blitt mer positive til Russland og Kina, men et år senere har trenden snudd.

Antallet som mener Russland har en positiv innflytelse på verden, har sunket fra 35 til 30 prosent, mens hele 42 prosent mener det motsatte, en økning på åtte prosentpoeng.

Krig og fred
Mye av grunnen anses å være Georgia-krigen, men også innskrenkede menneskerettigheter kan være innvirkende.

I USA har innsettelsen av Barack Obama som landets nye president klart hatt en positiv innvirkning på verdens syn, noe som også gjenspeiler seg i populariteten. Den har økt fra 35 til 40 prosent i løpet av det siste året. Det går rette veien, men fremdeles er hele 43 prosent negative til De forente statene.

Det er dog en nedgang på fire prosentpoeng, ifølge BBCs undersøkelse.

Mye å lære
Kina har som Russland snudd den positive trenden, og seks prosentpoeng færre liker dem nå (39 prosent) en i fjor. De som mener Kina har negativ innflytelse utgjør nå 40 prosent, mot 33 prosent i samme måling for et år siden.

Så til tross - eller på grunn av - et vellykket OL, kan oppmerksomheten rundt Tibet-konflikten ha gjort flere folk negative til det store landet i øst.

- Vår undersøkelse tyder på at Kina har mye å lære om å vinne folks hjerter og hjerner rundt om i verden. Det virker som at til tross for et vellykket OL, så har ikke det vært nok til å endre andre bekymringer folk har i forhold til landet. For Russlands del, så virker det som at jo mer det oppfører seg som det gamle Sovjetunionen, jo mindre liker folk utenfor grensene landet, sier Styreleder i selskapet som har utført undersøkelsen, GlobeScans Doug Miller til Reuters.

De minst populære landene er Israel, Iran og Pakistan.

EU er toppen
Øverst på skalaen troner Tyskland, som hele 61 prosent positivt innstilte, mot kun 15 prosent som mener landet har en negativ innflytelse. Og de spurte hadde da også stort sett et positivt syn på EU-landene - med unntak av befolkningen i Tyrkia, som for øyeblikket er i harde forhandlinger om å bli tatt opp som medlem i unionen.

Der har det positive synet falt med ti prosentpoeng til 34 prosent, mens det negative har økt med fire poeng til 44 prosent.

Undersøkelsen er utført i 20 land, med 13.500 respondenter. De ble spurt om sitt syn på 15 land i tillegg til EU.

Reklame

Meld deg på kveldens kurs: Boblene og vinene som passer perfekt til 17. mai

Kommentarer til denne saken