Gå til sidens hovedinnhold

Hvem krysser av for flest klimatiltak?

Vi utfordret Høyre og Ap. Sjekk svarene og dommerens avgjørelse.

Miljøstiftelsen ZERO går i spissen for å få norske storbyer til å redusere klimagassutslippene, og har utarbeidet en sjekkliste over konkrete klimatiltak de mener byene bør ta for å lede an i klimaarbeidet.

Se ZEROs liste i sin helhet her!

Punktene tar blant annet for seg transport, byutvikling og bygg i fremtiden, og hvordan man ved en rekke miljøtiltak kan redusere klimagassutslippene vesentlig.

Nettavisen har utfordret Stian Berger Røsland, byrådsleder fra Oslo Høyre og Oslo Arbeiderpartis ordførerkandidat Tone Tellevik Dahl på dette:

- Hvor mange klimatiltakspunkter kan de krysse av?

Ap krysser rett av listen
Tone Tellevik Dahl er rask til å slå fast at hun, med partiet i ryggen, krysser av alle punktene på ZEROs sjekkliste som satsingsområder for Arbeiderpartiet.

- Vi har ambisjoner om å få gjennomført alle punktene, de er helt i tråd med vår politikk. Det er bare ett punkt som er litt krevende, og det er at alle nye utviklingsområder skal være nullutslippsområder, sier hun til NA24.

I punktet hun sikter til, setter ZERO som mål at alle nye byområder skal planlegges som nullutslippsområder og –bydeler, det vil si at de er uten utslipp fra hverken transport, bygg eller energibruk.

- Vi vil teste ut dette på ett område først for å se hva som må til for å nå målet. Ambisjonen er vi enig om.

Alle de andre punktene på listen mener altså Arbeiderpartiet er gjennomførbare for Oslo.

- Hva er de viktigste punktene for dere?

- Å stille strenge miljøkrav til bygging og selvfølgelig alle tiltak som kan bedre luftkvaliteten. Det handler om å få trafikken ned og dreie transporten bort fra bil og over på miljøvennlige kjøretøy, sykkel og kollektiv.

Les også: Hun vil kaste Fabian Stang ut av ordførerkontoret

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Mener Oslo går foran som godt eksempel
Kåre Gunnar Fløystad, fagansvarlig for industri, petroleum og bioøkonomi i Zero, er positivt innstilt til klimapolitikken i Oslo.

- Tror du dette bare er valgflesk, eller ligger det vilje bak?

- Jeg er veldig positiv til klimapolitikken i Oslo. Det sittende byrådet har gjort en god jobb med klimatiltakene og er et eksempel til etterfølgelse for nasjonal klimapolitikk, sier han til NA24.

- At valgkampen er blitt satt på dagsorden skal vi takke De Grønne for. De har vist at det er stort handlingsrom i Oslo.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Høyre mer forsiktige
Byrådsleder Stian Berger Røsland sier Høyre generelt ser på klima som en stor og viktig sak, men holder noe mer tilbake på spørsmål om hvilke punkter han ønsker å krysse av på listen.

- Å stille nullutslippskrav til taxinæringen har vi tatt til orde for. Lovverket per i dag åpner imidlertid ikke for dette fullt ut, men det er en viktig måte å få inn konkurranse inn i næringen på. Hvis vi hadde kunnet stille krav om nullutslipp, hadde det vært et effektivt virkemiddel, sier han til NA24.

Berger Røsland mener en stor del av løsningen ligger i nettopp transportsektoren, som han sier står for 60 prosent av klimagassutslippene i Oslo.

- Målet er at vi skal halvere våre klimagassutslipp og bli klimanøytralt innen 2050. Oslo kommune klarte å redusere sine egne klimagassutslipp med over 20 prosent i fjor og det forteller at vi kan lykkes og gjøre mye på egenhånd.

Enig med Ap om nye nullutslippsområder
Han er enig med Tone Tellevik Dahl i at det er vanskelig å skulle planlegge alle nye byområder som nullutslippsområder.

- Å gjøre det så firkantet som dette kommer til å gjøre at vi får en betydelig prisøkning på boliger i Oslo. Jeg er usikker på om det er bærekraftig, sier han.

Han understreker at når det drives byutvikling på overordnet i dag, planlegges nye boliger ikke på bruk av bil, men kollektivtrafikk.

Berger Røsland mener også at det må jobbes mer med parkeringsnormen, som er kommunens regelverk for hvordan bilparkering skal organiseres ved om- eller nybygging.

- I Oslo er det mange hensyn å ta når det gjelder parkeringsnormen. Det skal være gateparkering og plasser til både elbil og sykler, og selvfølgelig skal vi også begrense summen av privatbiler på nye prosjekter. Vi har et eget innovasjonsprosjekt gående, men vi er ikke helt i mål. Vi vil kunne krysse det av innen 2020, sier Høyre-byrådslederen.

Vil ligge i forkant i byggsektoren
Røsland er opptatt av at Oslo kommune skal være et godt forbilde innenfor bygg i klimagassreduksjonen.

- Vi har en ambisjon om å ligge i forkant på å sørge for minst passivhusstandard på alle nye bygg. Derfor ønsker vi å bygge aktive hus, altså hus som tilfører energi og ikke bruker.

Han mener at å se at Oslo kommune går foran og investerer i klimavennlige egne bygg, også vil kunne åpne øynene til næringsliv og bedrifter for å se på klimatiltakene som en investering.

- Mitt favoritteksempel er Økern sykehjem. Det ble montert solcellepanel på taket i forbindelse med rehabiliteringen - en investering på fem millioner kroner. En beregning viser at vi her sparer 1,7 millioner kroner hvert år i strømutgifter.

Ønsker mer forpliktelse fra Høyre
- Jeg synes Høyre burde ha forpliktet seg på flere punkter, men jeg tror det handler mer om redselen for forpliktelse enn om at de ikke er positive til tiltakene, sier Kåre Gunnar Fløystad i ZERO.

- Det viser også betydningen av å ha de andre partiene i maktposisjoner. Det er de grønne partiene som er driveren i konstellasjonene.

At både Arbeiderpartiet og Høyre var skeptiske til å planlegge alle nye områder som nullutslippsområder, mener han handler om at det ikke er prøvd ut tidligere.

- Det handler om å ha utslippsfri transport, bygninger som er selvforsynte med energi, at man utnytter arealene fullt ut og ikke eier egen bil. Vi har alle duppedittene som skal til, men det er et nybåttsarbeid. Det gjelder ikke fra dag én.

Mener Norge mangler nasjonal ambisjon
Fløystad mener Oslo er på god vei til å nå klimamålene ved å gjøre en rekke tiltak og bruke penger på tiltak.

- I Oslo har man bestemt seg for å kutte utslippene. Norge mangler en tilsvarende ambisjon. Oslo har bestemt seg for at Oslo skal ned, og har laget planer for å få det til å skje i praksis. Andre byer ønsker å løse det med kvotekjøp, mens Oslo har tatt et skritt videre.

(Artikkelen fortsetter under)

Transport og energi er utfordringssektorer
En av Oslos store utfordringer er transport- og anleggssektorene. En oversikt fra SSB viser at lette kjøretøy står for 29 prosent av klimagassutslippene, anleggsmaskiner står for 19 prosent og tunge kjøretøy står for 10 prosent av klimagassutslippene.

Rett bak kommer energisektoren. Der står energiforsyning og oppvarming for 19 prosent av utslippene og oppvarming i andre næringer og husholdninger for 18 prosent.

Har forpliktet seg til store klimagassreduksjoner
Oslo er blant byene i verden med de mest ambisiøse målene om utslippskutt som en del av The Carbon Neutral Cities Alliance - en internasjonal allianse der alle medlemsbyene forplikter seg til å redusere klimagassutslippene med minimum 80 prosent innen 2050.

Les også: Nå er klima-pakten i havn

Men også Lillehammer har satt seg store nullutslippsmål - nemlig å bli Norges første nullutslippsby.

- Det er fullt mulig å bli klimanøytral i dag ved å kjøpe klimakvoter tilsvarende våre egne CO2-ekvivalenter. Men vi har større mål enn det; ambisjonen er å bli den første nullutslippsbyen i Norge, sier ordfører Espen Granberg Johnsen til NA24.

Han trekker frem fire punkter som spesielt viktige, noen av de samme punktene som ZERO også presenterer i sitt bynotat - energisparing i kommunale bygg, nullutslipssbiler i kommunens bilpark, CO2-nøytralt materiale i kommunale bygg og tettere byutvikling for å redusere behov for transport.

Les også: Nivået CO2 høyere enn på 800.000 år

Reklame

8 superkupp på kjøkkenutstyr

Kommentarer til denne saken