Regjeringens forsøk på å sende hjem flere utenlandske fanger til soning i hjemlandet, er mislykket. Hittil i år er bare åtte hjemsendt, melder Aftenposten.

Til sammen 798 utlendinger fra 89 nasjoner sitter i norske fengsler i fellesferien. Kostnadene per fange er 1500 kroner døgnet. Det går til drift av fengselet, utstyr, lønn til innsatte og ansatte og så videre. I alt koster dette skattebetalerne 440 millioner kroner i året.

Forferdelig i hjemlandet
- Ingen av mine klienter fra Øst-Europa vil sone i hjemlandet. Sammenlignet med et litauisk fengsel har de det strålende i Norge, sier forsvarsadvokat Cecilie Nakstad til avisen.

Hun har jobbet for mange litauere og polakker, som topper statistikken sammen med irakere. Nakstad sier klientene hennes opplever forholdene i hjemlandets fengsler som forferdelige, med vold, elendig mat og dårlig hygiene.

- Elendige resultater
Frp ønsker å betale penger til land som er villig til å ta imot sine kriminelle statsborgere.

- Når vi vet hvor mye energi Storberget har lagt ned i denne saken, er resultatene elendige. Når enkelte har en bedre hverdag i norske fengsler enn de ville hatt i frihet i hjemlandet, har ikke fengselsstraff noen preventiv effekt, sier nestleder i justiskomiteen, Jan Arild Ellingsen i Frp.