(SIDE2): Rundt 4000 nordmenn fra 20 til over 80 år kommer til å gå rundt med aktivitetsmonitor på hoften fra og med våren 2008. Kartleggingen utføres på oppdrag fra Sosial- og helsedirektoratet i regi av Norges idrettshøyskole.

Det skriver Sosial- og Helsedirektoratet på sine sider.

Mangler informasjon
- Undersøkelsen vil gi unik tilgang på grundig informasjon om fysisk aktivitet i den voksne befolkningen, en type informasjon som vi rett og slett mangler. Og prosedyrene vi bruker vil være anvendbare i generasjoner fremover, sier Sigmund A. Anderssen, professor ved Seksjon for idrettsmedisinske fag ved Norges idrettshøgskole.

Det blir et tverrsnitt av den norske befolkningen, og kartleggingen vil foregå over hele landet. Fysisk aktivitet vil bli registrert med hjelp av en aktivitetsmonitor som festes på hoften, et apparat som ligner på en skritteller, men som egner seg bedre til forskning. Videre vil fysiske formen testes på en del av utvalget.

- Dette vil danne starten på et nasjonalt kartleggingssystem. Fysisk aktivitet har en sentral plass i folkehelsearbeidet. Undersøkelsen gir muligheten til å målerette og evaluere tiltak for å øke aktivitetsnivået i den norske befolkning, sier Anderssen.

Da Side2 sjekket hvordan det sto til med lesernes treningsvaner svarte de fleste av våre lesere at de trente to til fire ganger i uka. 620 lesere svarte på våre spørsmål om treningsvaner.

Er du en sporty type? Ta vår sporty-test her

Er du fornøyd med Side2? Vi vil gjerne ha dine tilbakemeldinger. Klikk her!