Norsk Hydro ASA varsler at vil overta det brasilianske gruveselskapet Vale S.A.s aluminiumsvirksomhet og dermed sikre seg tilgang til bauksitt for de neste 100 årene. De to selskapene har undertegnet en avtale seg imellom. Fra norsk side signaliserer staten ved næringsminister Trond Giske at de vil delta i den varslede emisjonen. Går alt etter planen, gjør Norsk Hydro tidenes norske industrikjøp.

Vale - med hovedkontor i Rio de Janeiro - får 1,1 milliarder US dollar i kontanter og nye Hydro-aksjer tilsvarende en andel på 11 prosent av utestående aksjer. Inkludert overtatt gjeld, tilsvarer dette ifølge Hydro et vederlag på 4,9 milliarder US dollar.

Giske vil bidra med milliarder
For å finansiere transaksjonen, planlegger Hydro en fullt ut garantert fortrinnsrettsemisjon på 10 milliarder kroner.

Regjeringen er positiv til at staten deltar med sin andel i den varslede fortrinnsrettede emisjonen i Norsk Hydro ASA i forbindelse med det foreslåtte kjøpet, og næringsminister Trond Giske (Ap) er innstilt på å bla opp 4,4 milliarder kroner som statens andel i en slik emisjon. Forutsetningen er at staten minimum skal eie 34 prosent i det nye og storvokste Hydro. Samtidig signaliserer Giske at staten på sikt bør eie opp mot 40 prosent.

- En god investering for staten
- Hydro vil med transaksjonen kunne styrke sin strategiske posisjon blant annet gjennom å sikre tilgang til råvarer. Hydro er et viktig norsk selskap som er ledende i sin bransje, og vi støtter investeringer som sikrer en fortsatt god industriell utvikling av selskapet. Jeg mener deltakelse i emisjonen vil være en god investering for staten, sier Giske ifølge en pressemelding fra Nærings- og handelsdepartementet.

- Inn i en ny liga
- Denne avtalen bringer Hydro inn i en ny liga i den globale aluminiumindustrien. Vi er sikret eierskap til bauksitt og alumina i mange tiår framover, noe som gjør oss godt posisjonert for videre vekst. Avtalen bidrar til en vesentlig bedring av Hydros konkurranseposisjon og gjør oss finansielt mer robuste i møte med framtiden, sier Hydros konsernsjef Svein Richard Brandtzæg ifølge meldingen.

Les hele meldingen her

Handelen sikrer Hydro betydelige eierinteresser i Brasil, blant annet full kontroll over og eierskap i Paragominas, en av verdens største bauksittgruver videre 91 prosent i verdens største aluminarafinneri i Alunorte, 51 prosent i aluminiumsverket Albras og 81 prosent i aluminaraffineriprosjektet CAP.

Vale, tidligere Companhia Vale do Rio Doce (CVRD), er verdens nest største metall- og gruveselskap. Ifølge avtalen få selskapet nå en eierandel på 22 prosent i Hydro.

De to selskapene har samarbeidet i nesten 40 år.