Økokrim kommer ikke til å iverksette strafferettslig etterforsking i «Libya-saken», som ble avdekket i forbindelse med fusjonen mellom Statoil ASA og Norsk Hydros ASAs olje- og gassdivisjon.

I oktober 2008 mottok Økokrim sluttrapporter, samt et omfattende dokumentmateriale fra granskerne som var oppnevnt av Norsk Hydro ASA og StatoilHydro ASA for å granske Norsk Hydros engasjementer knyttet til petroleumsvirksomheten i Libya og enkelte andre land.

«Foreldet»
Økokrim har vurdert om det er grunn til å etterforske om det har skjedd straffbare korrupsjonsforbrytelser, og konkludert med at det ikke er grunn til å iverksette slik etterforsking.

Bakgrunnen er dels at avtaler eller ytelser som eventuelt utgjorde straffbare handlinger, uansett vil være strafferettslig foreldet, og dels at det for andre avtaler eller ytelser som er omhandlet i granskningsrapportene, ikke er rimelig grunn til å gå videre med en strafferettslig etterforsking.

Ville ha gransking
Det var konsernsjef Helge Lund i StatoilHydro som ville ha granskingen:

«Statoil ble 26. september 2007 informert om mulige konsulentavtaler og transaksjoner knyttet til det tidligere Hydro Olje og Energis virksomhet i Libya som kunne være i strid med norsk og internasjonal korrupsjonslovgivning. Konsernsjef Helge Lund besluttet i samråd med det daværende Statoils styre å iverksette en ekstern gransking av blant annet disse forholdene,» opplyste selskapet da.

Måtte gå
7. oktober 2008 måtte to konserndirektører i StatoilHydro gå på dagen i forbindelse med at den uavhengige granskingsrapporten ble lagt frem.

- Tore Torvund og Morten Ruud går med virkning fra i dag ut av sine nåværende posisjoner og konsernledelsen i StatoilHydro. Fratredelsen har bakgrunn i de forhold som er omtalt i granskningsrapporten, het det i en pressemelding fra selskapet da.