OSLO (Nettavisen): - Fredag kom det tre asylsøkere, lørdag kom det ingen og på søndag kom det to. Nå er antallet ankomster på sitt laveste, sier Tellef Grønlie, UDIs mottaksleder på ankomstmottaket i Råde kommune i Østfold.

Les også: Listhaug: - Utelukker ikke ny rekord i antall asylankomster

De fleste asylsøkere som nå kommer til Norge sendes til mottakssenteret i Østfold. Unntaket er blant annet enslige mindreårige, som sendes rett til Refstad i Oslo. Over Storskog i Finnmark kommer det ingen.

Rolige dager i Råde

Mandag kom det sju asylsøkere til ankomstmottaket i Østfold. UDIs mann i Råde forteller om rolige dager og et apparat som nå kjører på minimumsnivå, men han venter at det kan snu når som helst.

- Det er typisk at det tar seg opp på vårparten, og vi regner med at antallet asylankomster vil øke mye fram mot sommeren, sier Grønlie til Nettavisen.

Uketallene fra UDI forteller om i alt 63 registrerte asylsøknader i uke 4, 73 i uke 5 og 65 i uke 6. I snitt blir det i underkant av ti asylsøkere per dag.

Det kommer fortsatt flest asylsøkere fra Syria og Afghanistan.

Venter 33.000 i 2016

Presserådgiver Kristian Nicolai Stakseth-Gundersen i UDI sier til Nettavisen at direktoratet holder fast ved prognosen på 33.000 ankomster i 2016, men tar høyde for at det kan komme 50.000-60.000.

Dette er tallene UDI har spilt inn overfor regjeringen.

Fra UDIs side presiseres det at ikke alle asylsøkere må gjennom Råde. Noen søker på helt andre steder, for eksempel i Bergen. Noen som blir registrert kan være nyfødte barn. Det kan også være personer som blir pågrepet på gata som da søker asyl fra arresten.

Stort etterslep av saker

I fjor ble hele mottaksapparatet satt på prøve med rekordtilstrømming av asylsøkere. I år er det et stort etterslep av ubehandlede saker. UDI regner med å kunne komme opp i 21.000 behandlede asylsøknader i løpet av 2016.

På mottakssiden er det fortsatt stort behov for flere mottaksplasser. En nylig avsluttet anbudsrunde har gitt resultater, men ikke nok til å dekke det behovet UDI ser for seg.

TABELL: Tabellen over viser uketallene over registrerte asylsøknader i UDI for deler av 2015 og 2016 så langt.