Den amerikanske sentralbanken meldte tirsdag kveld norsk tid at den, som ventet, holder styringsrenten uendret på rekordlave 0-0,25 prosent.

Mer interessant var det at sentralbanken i de medfølgende kommentarene tegnet et klart negativt bilde av den økonomiske utviklingen. Dette har medført at markedsrentene har falt onsdag, i mange tilfeller til uvanlig lave nivåer.

Blant annet skrev banken at opphentingen for produksjon og sysselsetting har avtatt de siste månedene og videre at den kortsiktige økonomiske utviklingen trolig vil bli svakere enn tidligere antatt.

Det fastholdes at styringsrenten vil være eksepsjonelt lav i en lengre periode.

Etter at meldingen kom falt renten på statsobligasjoner rundt i verden. I USA falt renten på toårige statsobligasjoner fra 0,56 til 0,50 prosent. Dette er ny historisk bunnrekord.

Renten på tiårige statsobligasjoner i USA falt fra 2,82 prosent før rentemeldingen til 2,73 prosent nå. I vår var renten oppe i 4 prosent, og den har ikke vært så lav som dagens nivå siden finanskrisen vinteren 2009.

Også tyske, britiske og japanske statsobligasjoner falt klart etter de negative signalene fra den amerikanske sentralbanken.