- Normalt er det bare bedrifter som får kjøpe våre kredittanalyser. Vilkårene for privatpersoner er strengere, sier markedsdirektør Kjell-Ola Kleiven i D&B’s morselskap Bisnode til Nettavisen

Kleiven har vanskelig for å se behovet for kredittsjekk av venner og bekjente.

- Dersom man absolutt vil vite noe om økonomien til bekjente er det lettere og billigere å foreta et skattesøk på internett. Den eneste opplysningen som mangler i forhold til en kredittsjekk er om folk har betalingsanmerkninger eller ikke. Med tanke på at kun fire prosent av alle nordmenn har en betalingsanmerkning blir verdien av dette begrenset, sier Kleiven.

Lett å finne synderen
Han mener i tillegg det grenser til idioti å foreta en kredittsjekk uten saklig grunn.

- Personopplysningsloven krever at det foreligger saklige grunner for en kredittsjekk. Bryter noen denne regelen er det lett å spore hvem som har utført sjekken. Alle som har tilgang til å utføre sjekker har en egen identitet i systemet og vil fort bli avslørt. Alle med tilgang til systemene har signert en kontrakt der reglene for kredittsjekk går klart fram. Bryter noen denne er det tillitsbrudd som jeg vil tro arbeidsgivere ser meget alvorlig på. Med tanke på at alle som blir kredittsjekket mottar et gjenpartsbrev med opplysning om at sjekk er foretatt, så blir det helt molbo å foreta ulovlig kredittsjekk, sier Kleiven.

Kan miste jobben
I DnB NOR er det streng interne regler for alle som håndterer kredittsjekker.

- Ansatte med tilgang til kredittsjekksystemet må forholde seg til flere regler. De må underskive en taushetserklæring i tillegg detaljerte regler i arbeidsavtale og i interne etiske retningslinjer, sier Rasmussen.

DnB NOR foretar også jevnlige stikkontroller av kredittsjekker utført av ansatte.

- Skulle noen bryte reglene så er det såpass alvorlig at vi snakker om oppsigelsesgrunn, sier hun.

Inntil ett års fengsel
Ifølge juridisk seniorrådgiver Christine Ask Ottesen hos Datatilsynet går strafferammen for ulovlig kredittsjekk fra bøter og opp til ett års fengsel.

- Ingen er foreløpig straffet for det, men jeg vet at det jobbes med en revidering av personopplysningsloven og dens forskrifter som vil gjøre det lettere å anvende loven, sier hun.

Glemmer å informere på forhånd
I mandagens utgave av Aftenposten fortalte hun om flere tilfeller der privatpersoner har klaget over det de mener er usaklige kredittsjekker.

I flere av de innklagede tilfellene har det vist seg at den som har utført sjekken har glemt å informere om den på forhånd.

- Loven og forskriften sier at skal den som sjekker informere om det på forhånd, men vi ser at det syndes mot dette punktet, sier hun.

Mange kan kjøpe tilgang
Det er i dag åtte selskaper som har konsesjon av Datatilsynet til å foreta kredittsjekk.

Disse åtte står imidlertid fritt til å selge videre tjenesten til andre.

- Både privatpersoner og bedrifter kan kjøpe tjenesten. Men vilkåret er som nevnt at det foreligger et saklig behov, opplyser Ask Ottesen.

Fikk ja av Personvernnemda
Tidligere i år nektet Datatilsynet Utleiemegleren å kredittsjekke leietakere. Utleiemegleren klaget imidlertid på vedtaket og fikk medhold av Personvernnemnda.

- Vi forskutterer husleie for store beløp til boligutleiere, og da er vi avhengig av en viss sikkerhet, uttalte Cecilie Stjernløw i Utleiemegleren til Moss Dagblad.

Utleiemegleren fikk gjennomslag i kraft av sin markedsmessige størrelse. Jeg vil presisere at utleiere som ikke bruker et firma som Utleiemegleren, ikke har lov å kredittsjekke mulige leietakere, sier Ask Ottesen.