Justisminister Anders Anundsen (Frp) åpner for å forby tigging.

Ifølge et nytt høringsforslag, skal kommunene selv få bestemme.

Les også: Stavrum: Åpner for tiggeforbud

- Gjør deg til en kriminell
Stortingspolitiker Kjell Ingolf Ropstad (KrF) ivrer for temaet:

- Da Stortinget behandlet tids- og sonebegrenset tiggerforbud i fjor vår, fremmet Høyre og Fremskrittspartiet forslag om at de som «ber tilfeldige personer om penger på offentlig sted eller for samme formål oppsøker dem i deres bolig» skal straffes med bot. Det vil si at om du har glemt penger til bussen, og ber en tilfeldig person om penger, er du en kriminell, sier Ropstad til Nettavisen.

Her kan du lese mer om høringsforslaget

- Forby tigging på offentlig sted
Departementet foreslår at nytt nr. 8 i politiloven § 14 første ledd skal åpne for at kommunene i sine politivedtekter kan gi bestemmelser:

«om forbud mot tigging på offentlig sted. Det kan fastsettes vilkår for tigging, herunder at den som vil tigge må melde seg for politiet for å motta aktuell informasjon.


- Tar ikke problemet ved roten
Dette synes ikke KrF-politiker Kjell Ingolf Ropstad noe om:

- KrF ønsker seg ikke et samfunn hvor vi ikke skal få lov til å hjelpe hverandre uten at man gjør den som ber om hjelp til en kriminell. Vi vil derfor ikke være med og bidra til at kommunene gis større rom for å forby tigging, enten det er et generelt forbud eller innenfor visse grenser eller tidsperioder, sier Ropstad

Han mener Anundsen ikke går til kjernen av problemet:

- Et forbud mot tigging tar ikke problemet ved roten. Mange av de som tigger er fattige mennesker som trenger penger for å overleve. Fattigdom og sult løses ikke ved kriminalisering, men med sosiale tiltak. Forrige sommer viste at tilbud om dusj og overnatting ikke medførte en strøm av tiggere, legger han til.

- Se på EØS-bidrag
Ropstad mener noen er ofre for menneskehandel:

- I noen tilfeller er tiggingen organisert, der tiggerne er ofre for menneskehandel. Det blir da helt feil å gjøre ofrene til forbrytere. I tillegg er det mange av dem som tigger som er analfabet og som ikke ser noen annen mulighet enn å be om en slant penger, selv om de helst skulle ønske at de kunne arbeide. KrF mener derfor at vi må jobbe både nasjonalt og internasjonalt for å hjelpe fattige i Europa. KrF mener at vi må ta en diskusjon om hvordan våre EØS-bidrag brukes, blant annet at de bør brukes til utdanning eller lignende. Vi kan ikke løse problemet ved å forby tigging, det medfører ikke hjelp for den enkelte som er i nød, hevder han.

- Meldeplikt kan ha god effekt
Ropstad synes meldeplikt kan ha noe for seg:

- KrF mener at meldeplikt kan ha god effekt blant annet for å få oversikt og avdekke om de som tigger er utsatt for menneskehandel. I Bergen har de hatt gode erfaringer ved å registrere tiggere ved at registreringen har medført at man har klart å nøste opp i menneskehandelsaker og bakmenn har blitt dømt. Det er imidlertid viktig at en slik registrering skjer på en ikke-stigmatiserende måte. For KrF er det vesentlig at offentlige myndigheter forhold seg til enkeltpersoner, og ikke reduserer enkeltmennesker til å bli en del av en gruppe.

- Hjelp i hjemlandet
For KrF er fokuset mennesker i nød:

- I stedet for forbud vil KrF heller bidra til å hjelpe de som er i nød, først og fremst i deres eget hjemland, og mener at Norge bør legge et ekstra trykk på hvordan EØS-midlene anvendes. Vi må være villig til å ta innover oss den økonomiske situasjonen i Europa som medfører en fattigdomsmigrasjon fra EØS-området til Norge.

HTML EMBED

Venstre:- Si nei!
Venstres stortingspolitiker, Sveinung Rotevatn, er krystallklar:

- Stortinget bør si nei. Sosiale problemer løser vi med sosialpolitikk, ikke straff, tvitrer Rotevatn tirsdag.

Overfor Nettavisen utdyper han sitt syn slik:

- Vi fikk omsider fjernet den gamle løsgjengerparagrafen da Venstre var i regjering sist. Det var et sivilisatorisk fremskritt. Å gjeninnføre et forbud mot å be sine medmennesker om hjelp, er et skritt tilbake i tid, mener Rotevatn.

- Hjelpende hånd
Han har, i likhet med Ropstad, ingen tro på å straffe:

- Jeg har ingen tro på straff som virkemiddel for å løse sosiale problemer, det være seg tigging, prostitusjon eller rusproblemer. Vi må tilby våre medmennesker en hjelpende hånd, ikke en uniformert pekefinger, understreker han.

Rotevatn viser til fjorårets spådommer som ikke slo til:

- I fjor ble det varslet fra politiet og andre at det ville komme en «invasjon» av tiggere fra øst-europa. Det slo ikke til. Jeg kan vanskelig se hva som i det hele tatt gjør et tiggerforbud aktuelt nå, avslutter Venstre-politikeren.