Gå til sidens hovedinnhold

Ikke gå i boligfella

Få med deg ekspertens ti beste skattetips.

Selvangivelsen står for tur, og her er gode råd gratis.

Les også: De beste skattetipsene

- Du må passe på!
- Når det gjelder bolig, er det viktig at du passe på selv. Merk deg disse tipsene, så du ikke blir lurt, sier advokat hos Huseiernes landsforbund (HL), Einar Frigland, til Nettavisen.

Her er hans ti beste tips:

1.Ligningsverdi: Verdien skal her økes med 10 prosent for ligningsåret 2008.

- Det er nyttig for folk å være klar over at dette må de selv må sjekke dette. HL har argumentert regelen siden prisene har gått ned. Husk at ligningsverdien skal ikke overstige 30 prosent av markedsverdien, sier Frigland til Nettavisen.

2. Urimelig høy ligningsverdi?: - Det kan være grunnlag for å få verdien satt ned.

- Er ligningsverdien høyere enn 30 % av markedsverdien av din bolig, skal den settes ned hvis du krever det. Du må kunne dokumentere markedsverdien, enten ved takst, meglers verdi¬vurdering eller på annen måte. Dokumentasjonen din må være fersk; det vil i praksis si at den vurderingen du viser til er foretatt etter 21. juni 2008, da ligningen for 2007 ble lagt ut.

Det er et par begrensninger: Har du fått rettet ligningsverdien tidligere, kan du ikke kreve ny retting i de neste to påfølgende inntektsår. Og det avviket du da krever rettet, må være på minst 20 prosent. Det vil si at ligningsverdien må være kommet opp i minst 36 % av markedsverdien før du kan få den satt ned igjen.

3.Renter og alle omkostninger ved lån er utgifter du kan trekke fra.

- Husk at dette også omfatter formidlingsprovisjon, etableringsgebyr, gebyr for prioritetsvikelse etc. Denne regelen er gammel og god, sier Frigland til Nettavisen.

Les også: Nettavisen-lesere har flyttet over en halv milliard kroner til banker med bedre rentevilkår

4.Er en mulig gevinst ved salg av bolig skattefri?

- Har du eid boligen i minst ett år, og brukt minst halvparten som egen bolig minst ett år av de siste to, er en slik salgsgevinst skattefri. Pass på at du verken flytter ut eller inngår avtale om salg for tidlig!

- Hvis du har avtalt salg av bolig før ett år har gått, har du skutt deg selv i foten. Det kan bli dyrt, understreker Frigland overfor Nettavisen.

5.Er et muligtap ved salg av bolig fradragsberettiget?

- Hvis du ikke har eid boligen i minst ett år, eller ikke brukt minst halvparten som egen bolig minst ett år av de siste to, er et slikt tap fradragsberettiget. Pass på at du selger eller flytter ut i tide!

- Kom deg fort ut! Dette er høyaktuelt for mange, som har opplevd at boligen har falt i verdi, sier Frigland til Nettavisen.

6. Pendlerbolig:

- Også bolig du bor i på grunn av arbeid, kan selges skattefritt eller skattepliktig etter reglene i punkt 4 og 5 over.

7.Skattefri leieinntekt i enebolig:

- Leier du ut mindre enn halvparten av leieverdien, er inntekten skattefri. Derimot er det slutt på skattefri utleie av hele boligen, som man før kunne gjøre forutsatt at leieperioden var mindre enn halve kalenderåret. Denne fordelen, som gjorde det økonomisk lettere å være borte fra hjemmet i for eksempel et studieår, bortfalt dessverre fra og med 2008.

- Mange er lei seg for dette, men disse pengene ville myndighetene selv ha. Sånn er det bare, sier Frigland til Nettavisen.

8.Skattefri leieinntekt i tomannsbolig:

- Eier du en tomannsbolig, er inntekten fra utleie av den del du ikke bor i, skattefri. Det gjelder selv om leieverdien av denne er høyere enn leieverdien av den delen du bor i. I tillegg kan du leie ut inntil halvparten av leieverdien av den delen du selv bor i.

9.Møblert utleie:

- Er utleien du driver skattepliktig, kan det være greit å leie ut fullt møblert. Er møblene slike som du selv bruker før og etter leieforholdet, og dette ikke varer mer enn tre år, kan du hvert år føre 15 prosent av brutto leie til fradrag i leieinntekten.

10. «Utleie» til barna:

- Husk at om voksne barn bruker en bolig du eier, vederlagsfritt, kan skatteplikt oppstå. Løsningen er å la dem betale de løpende utgifter; fellesutgifter, forsikring, vedlikehold og slikt. Da oppstår ingen skatteplikt for fordelen.

Spesielt i år
- Fordi mange i år opplever at deres bolig har falt i verdi, er det spesielt to punkt å merke seg: Punkt 1 og punkt 5.

Spar titusenvis av kroner med Nettavisens unike gratistjenester:
Minrente:
Bytt bank og få bedre lånevilkår!
Meklerguiden : Finn billigst og best boligmekler!
Mittoppdrag : Få tilbud fra håndverkere!

Kommentarer til denne saken