Sovemiddelet det er snakk om, heter alimemazin - brukt i preparatet Vallergan - og brukes av titusner av norske barn hvert år. I 2006 ble det solgt 550.000 døgndoser til 52.000 personer. Noen brukere var eldre mennesker, men den store brukergruppen av middelet er ett- og toåringer. Stoffet er først og fremst allergimedisin, men brukes også som sovemedisin for barn og gamle.

I tidsskrift for Den norske legeforening fraråder professor i farmakologi, Lars Slørdal ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, bruken av middelet hos barn.

Dødelig
Sammen med psykiater Jørgen Bramness ved Folkehelseinstituttet har han skrevet denne artikkelen om bruken av middelet.

- Vi ser en generell tendens til overmedisinering av små barn. Grinete unger som ikke vil sove tilhører ikke farmakologiens domene, sier Slørdal til tidsskriftet.

- Det er rapportert om barn som har dødd av bivirkninger etter å ha fått alimemazin i høye terapeutiske doser, sier han.

Liten virkning
I tillegg er det mye som tyder på at middelet fungerer dårlig som sovemedisin. Effekten er i beste fall liten og forbigående. I mange tilfeller kan sovemiddelet gi motsatt effekt når virkningen av sovemiddelet avtar.

- Det som finnes av dokumentasjon for alimemazin som sovemiddel for barn viser at virkningen ikke er god. I tillegg har det lang halveringstid, det kan gi søvnvansker når det seponeres, og medikamentet kan i verste fall gi alvorlige bivirkninger, sier han.