- Hvis du ikke kan leve i fred med kona di, så får du skille deg, sier imam og misjonær Shahid Mahmood Kahloon til Nettavisen.

Det er like før fredagsbønnen i Nor Moské på Frogner i Oslo, der Ahmadiyya-muslimene holder til. Kahloon, som er utdannet økonom, var misjonær i Hviterussland i åtte før han kom til Norge for fire år siden. Hver fredag preker han på norsk. Også intervjuet gir han på norsk, ispedd noen engelske gloser, mens datteren Sbikha (3) flyr rundt beina hans.

- Kvinnen og mannen er likestilt i islam, sier imamen, og viser til kapittel 16, vers 97 i Koranen.

I den norske menighetens egen oversettelse fra 1996 lyder verset slik:

«Og den som handler rettferdig og er troende, det være seg mann eller kvinne, vil Vi sannelig belønne med et rent og godt liv. Og sannelig vil vi belønne dem etter deres beste gjerninger.»

- Ett vesen
Imamen blar opp på en annen side i denne norske koranoversettelsen, nå tar han 1. vers i kapittel 4:

«Å dere mennesker, frykt deres Herre, som har skapt dere av ett vesen, og av det skapte Han dets motpart, og Han utbredte fra de to, mange menn og mange kvinner.»

- I Bibelen er kvinnen laget av mannens ribbein, men i Koranen er kvinner og menn skapt på samme måte. De er like, sier imamen.

LES OGSÅ: - Vil dere ikke ha oss?

Så siterer han 30.21:

«Og blant Hans tegn er, at Han har skapt dere ektefeller av deres egen art, for dere må finne sjelefred hos dem, og Han har skapt kjærlighet og barmhjertighet mellom dere. I dette er det sannelig tegn for folk som vil tenke seg om.»

- Kjærlighet og barmhjertighet, understreker imamen.

- Ikke lov å slå
- Men hva med kapittel og vers 4.34, hvor det står at du kan straffe en opprørsk kvinne?

I Ahmadiyya-oversettelsen, hvor verset er nummerert 4.35, heter det:

«Mennene er ansvarlige overfor kvinnene med det som Allah har utmerket noen av dem med fremfor andre, og med det som de gir ut av sin eiendom. Derfor er de rettferdige kvinner de lydige (og) de som vokter over det usette med Allahs hjelp. Og dem som dere frykter opprør fra, skal dere formane og la alene i deres senger, og (om nødvendig) straffe. Men om de adlyder dere, så søk ingen vei (til straff) over dem, sannelig Allah er Opphøyet, Stor.»

- Mannen er ansvarlig, han skal ikke være dominerende. Han har ansvaret for at kvinnen har nok mat. Det dette verset også handler om, er at mannen skal være tålmodig om det er uro i familien og barna lider. Koranen sier at han skal bruke tid. Dette er viktig, fordi mannen er sterk. Han skal ikke skade kvinnen. Hjertet ditt forteller deg hva som er synd. Det tar ikke feil. Det er Islam, sier imamen.

- Så dette verset gir ikke mannen rett til å slå kona si?

- Nei, om du ikke kan leve i fred med kona di, så må du skille deg. Islam var tidlig ute med å innføre skilsmisse. Dessuten skal du adlyde norsk lov og ikke være voldelig mot noen, sier Kahloon.

Bombeattentat
Menigheten, som har «Kjærlighet for alle, ikke hat mot noen» som motto, ble grunnlagt av tre etniske nordmenn i 1956. I 1980 åpnet moskeen på Frogner.

Natt til 14. juni 1985 ble historisk for muslimene i Norge, da en bombe gikk av i inngangspartiet til kvinnenes bønnerom i moskeen. Flere i ledelsen for nynazistene i Nasjonalt Folkeparti ble senere dømt til fengselsstraffer for attentatet.

- Kampen mot det onde - jihad - skal føres med argumentasjon, ikke med sverd. Straff er ikke en del av islam, for islam er frivillig, sier imamen, som nevner religionspolitiet i Iran og Saudi-Arabia som eksempler på uislamsk tvang.

I Pakistan blir trossamfunnets fire millioner medlemmer forfulgt og får ikke lov til å kalle seg muslimer. Nylig ble fem unge ahmadiere arrestert og beskyldt for blasfemi i Pakistan, noe som i verste fall kan gi dem dødsstraff.

PS! Pakistaneren Abdus Salam, som fikk Nobelprisen i fysikk i 1979, er ahmadiyya-muslim og forlot Pakistan i protest i 1974. Han siterte Koranen i sin tale da han takket for den gjeve prisen.