Gå til sidens hovedinnhold

Ikke mistanke om juks i norske artikler

Tidskrift for den norske Lægeforening har gjennomgått artikler de har publisert av skandalelegen Jon Sudbø. De tror ikke disse er jukset med.

- Det er først og fremst oversiktsartikler av ham vi har publisert. Disse baserer seg på mange øvrige artikler, gjerne en 30-40 stykker, sier redaktør Charlotte Haug i Tidsskrift for den norske Lægeforening til TV 2 Nettavisen.

Siden 2000 har Jon Sudbø fått publisert tre oversiktsartikler og én sekundærpublikasjon i Tidsskriftet. De har ikke publisert noe av det han presenterte i amerikanske legetidsskriftet The Lancet.

- En av disse artiklene er i stor grad basert på en av hans orginalarbeider, en artikkel i New England Journal Medicine. Den er det foreløpig ikke stilt spørsmålstegn ved, sier Hauge.

- Ser ikke ut som juks
- Jeg har ikke studert de norske artiklene inngående, men tror de representerer en måte å tenke på i forhold til forebygging av kreft i slimhinnene, sier professor i medisin Lars Vatten ved NTNU til TV 2 Nettavisen tirsdag. Det var han som avslørte jukset i Jon Sudbøs artikkel i The Lancet.

Vatten har likevel sett på en annen orginalartikkel i New England Journal Medicine, som Sudbø står bak, og som en av de norske artiklene er bygget på.

- Denne ser helt tilforlatelig ut. Teksten i artikkelen er slik at det er svært vanskelig å hevde at det er juks som har foregått, sier professoren.

Han viser til at man også her må inn i grunnlagsmateriale for å sjekke riktigheten.

- Det er nettopp dette granskingskommisjonen skal se på, sier han.

Skal granskes
Rikshospitalet-Radiumhospitalets uavnhengige kommisjon vil se på artiklene i i New England Journal Medicine samtidig med innholdet i den forfalskede kreftforskningsstudien som ble presentert i tidsskriftet The Lancet. Det britiske legetidsskriftet ser også selv på artiklene.

- Vi avventer hva som kommer ut av granskingen her hjemme og i utenlandske tidsskrifter. Finner de noe der, vil vi selvsagt gå inn og se nøyere på våre egne artikler, gå dem etter i sømmene. Er det ikke noe der, ser vi ingen grunn til å tvile at han sammen med sine medforfatter har gjort en god jobb på disse artiklene, sier redaktøren.

Hun er ikke foruroliget på tross av den alvorlige situasjonen med falskneriet i The Lancet.

Sjekkes nøye
Det norske legetidsskriftet har selv regimer på hvordan de håndterer artikler slik andre tidsskrifter har. Hver artikkel som skal publiseres går ut til eksterne eksperter, minst to, ofte flere. De behandles redaksjonelt av folk som stort sett har medisinsk doktorgrad, med få unntak.

- Hvis folk prøver å lure oss, er det vanskelig å ta dem. Hele systemet er basert på at det er åpenhet, ærlighet og tillit mellom oss og forskerne. Det er på en måte vitenskapen sitt grunnlag. Andre skal se på det og vurdere holdbarheten før publisering, sier Haug.

Hun viser til at der også er nøye med å gjøre kjent for leserne hvilke interessekonflikter som er tilstede, blant annet at forskerne har fått støtte fra ulike legemiddelfirmaer.

- Vi tenker masse over dette. Det viktigste er åpenhet. Det er ikke noe galt om man jobber for det eller det firmaet, eller får støtte herifra og derifra. Linjen vi har lagt oss på, er at vi publiserer opplysningene. Så er det kjent, sier hun.

Reklame

Derfor er den norske ladekabelen så genial

Kommentarer til denne saken