Gå til sidens hovedinnhold

Ikke redde for å spise ute

Hva slags tillit har folk til restauranter, de ansattes kompetanse, og myndighetenes krav til hygiene? Her får du svarene.

Over halvparten av restaurantbesøkende har enten «noe tillit» eller «stor tillit» til myndighetenes krav til hygiene i landets restauranter, kommer det frem i en undersøkelse som Opinionen har gjort for Hotell og Restaurantarbeiderforbundet.

Unge har mer tillit
Undersøkelsen som er gjort etter at mattilsynet blant annet har avdekket en rekke graverende forhold ved restauranter i Oslo og Bergen, viser at tre av ti har liten eller ingen tillitt til at maten som blir servert ute, tilfredsstiller myndighetenes krav til hygiene.

Det kommer også frem at kvinner generelt har lavere tillit til maten og hygiene enn det menn har.

De yngste aldersgruppene derimot ser ut til å ha høyere tillit til at maten som blir servert ute tilfredsstiller myndighetenes krav til hygiene.

En av ti blir dårlige
Over seks av ti mener det vil bli tryggere å gå ut å spise mat dersom de som lager maten på restaurantene har fagbrev.

Dette betyr at det er mellom 8 og 12 prosent som opplever å bli dårlige etter at de har spist ute på restaurant eller kafé i løpet av et år.

Andelen som har opplevd å bli dårlig etter å ha spist ute er større i de yngste aldersgruppene enn i de eldste. Dette kan skyldes at dette er en gruppe som spiser oftere ut og i tillegg at de oftere spiser på et bredere spekter av restauranter, ifølge undersøkelsen.

Reklame

Derfor er den norske ladekabelen så genial

Kommentarer til denne saken