Folkehelseinstituttet er bekymret før influensasesongen på grunn av dårlig vaksinedekning. Det er blant risikogruppene at Folkehelseinstituttet mener at dekningen er for dårlig.

- Folk tenker at influensa er en ganske uskyldig sykdom som de klarer å ri av selv. For de aller fleste er det riktig, men for noen er det økt sjanse for alvorlige komplikasjoner. Det så vi i fjor, da særlig mange eldre ble lagt inn med influensasmitte, sier Siri Helene Hauge, overlege ved Folkehelsetjenster, til Nettavisen.

Frykter unødvendige dødsfall

Folkehelseinstituttet presenterer torsdag fjorårstallene for influensasmitte i Norge. Fjorårets influensasesong var ekstra kraftig. Det anslås at influensaen hvert år tar livet av rundt 900 personer, men overvåkingen er mangelfull og tallene usikre. Det Folkehelseinstituttet anser som sikkert er at flere dødsfall kunne vært unngått dersom vaksinedekningen hadde vært bedre.

- Ja, det er unødvendige dødsfall, særlig blant eldre. Det er også slik at mange eldre på sykehjem med et høyt funksjonsnivå opplever å bli syke og sengeliggende og ikke klarer å komme tilbake til normalen etter å ha blitt rammet av influesa, forklarer Hauge.

1 million nordmenn i risikogruppen

Nær 1 million mennesker i Norge tilhører grupper med økt risiko for komplikasjoner som følge av influensa. Influensaen kan blant annet føre til lungebetennelse og forverring av kroniske sykdommer.

- Vaksinedekningen er mye lavere enn det som er anbefalt av Verdens helseorganisasjon, WHO. De ønsker en dekning på 75 prosent i risikogruppene. Vi ligger langt under 50 prosent, sier Hauge.

Kommer trolig i desember/januar

I år er influensasesongen ennå ikke kommet i gang. Folkehelseinstituttet forventer ikke at viruset rammer for fullt før i desember/januar.

Les også: Influensa: Menn blir sykere en damer


Slik var influensasesongen 2014-2015

Influensasesongen 2014-15 startet i slutten av 2014 og medførte et relativt kraftig utbrudd sammenliknet med tidligere sesonger. Også på virussiden ble det påvist et høyt antall influensavirus. Et nytt overvåkingssystem viste at det på sykehus var innlagt mange pasienter med påvist influensainfeksjon.

Les rapporten her: Influensasesongen i Norge 2014-15

Sesongen 2014-15 var den kraftigste siden 2006. Toppen i fjorårets sesong kom i uke 8 i 2015.

Influensavirus A, først og fremst subtype A(H3N2), dominerte under hovedtoppen men fra uke 12 utgjorde influensa B flertallet av de influensapositive prøvene på landsbasis.

(Kilde: Folkehelseinstituttet)