OSLO (NTB-Mats Rønning): Utdanningsforbundet må sitte på gangen når de streikende lærerne i LO fredag møter motparten i KS hos Riksmekleren.

- Vi er klare til å forhandle om en løsning. Vårt håp er at også KS skal innta denne holdningen, sier forbundsleder Anne Finborud i Skolenes Landsforbund til NTB.

Avdelingsdirektør for forhandling i KS, Hege Mygland, sier hun stiller til møtet med et åpent sinn.

- Dette er første gang vi møtes etter at streiken startet. Vi vil lytte til det som kommer og setter pris på initiativet, men innkallingen er jo noe mekleren må ty til for å oppfylle sin plikt, sier Mygland til NTB.

Arbeidstvistloven slår fast at partene skal kalles inn til møte etter at konflikten har vart i 30 dager.

I streik

LO-organisasjonene Skolenes Landsforbund og Musikernes Fellesorganisasjon sa nei til meklerens skisse da denne ble lagt fram 26. mai og har til sammen hatt ti lærere i streik siden 10. juni. SL har fem streikende lærere ved Eide skole på Karmøy, mens MFO har tatt ut fem kulturskolelærere i Bærum.

Norsk Lektorlag sa også nei til skissen, men har ennå ikke innledet streik og vil ikke delta på fredagens møte. Den suverent største lærerorganisasjonen Utdanningsforbundet vil heller ikke være til stede.

Årsaken til dette er at Utdanningsforbundet først aksepterte skissen, for så å gå ut i konflikt da det anbefalte resultatet ble stemt ned med klar margin av medlemmene i uravstemning. Forbundet vil følgelig bli innkalt til et lignende meklingsmøte senere i sommer.

Tirsdag startet for øvrig streiken for Utdanningsforbundets del, ved at 33 lærere ved Rothaugen skole i Bergen formelt la ned arbeidet. Streiken får ingen umiddelbare konsekvenser, all den tid lærerne tar ut avspasering og ferie som planlagt. Det vil heller ikke være streikevakter ved skolen i sommerferien.

Håper på løsning

I et brev til hovedstyret i KS ber Skolenes Landsforbund om at det utvises reell forhandlingsvilje under fredagens møte, som skal ledes av mekler Reidun Wallevik.

- Ingen er tjent med at en storstreik blir iverksatt. Nå har vi sommeren til å finne en løsning. Den muligheten bør benyttes, poengterer Finborud.

Det er først og fremst uenigheten om lærernes arbeidstidsavtale som førte til streik.

- Den legger opp til en uakseptabel detaljstyring av norske lærere, mener Finborud.

Arbeidstidsavtalen var også hovedgrunnen til at Utdanningsforbundets medlemmer sa nei i uravstemming. Like fullt vil det overraske om SL og MFO finner fram til en løsning med KS – uten at den største organisasjonen er med.

Skolenes Landsforbund organiserer om lag 6.500 lærere, mens Utdanningsforbundet har godt over 150.000 medlemmer.

Sent uttak

Streiken vil bli skjerpet betydelig når høsten kommer. Både Utdanningsforbundet og de andre organisasjonene har varslet et bredt uttak fra skolestart.

Ingen vil si noe nå om hvor mange som skal ut i streik eller hvilke skoler som omfattes. Og svaret på dette kan komme sent. Etter lovverket kan organisasjonene vente til fire dager før streiken med å opplyse hvem som skal tas ut. Det innebærer at foreldre først fire dager før skolestart kan regne med å få vite om skolen til deres barn vil bli rammet. I Oslo blir det uansett ikke skolestreik, for der er partene alt enige om en avtale. (©NTB)

Les også: Kan blir storstreik til skolestart