Veterinærinstituttet og Mattilsynet har fortsatt mistanke om aviær influensa (fugleinfluensa) i et kalkunhold i Østfold.

Det er meldingen fra de to instansene søndag etter at det er foretatt en rekke prøver etter at det ble påvist antistoffer i en kalkunflokk i Østfold. Prøvesvarene har imidlertid ikke gitt klare svar.

- Overvåkingen virker

- Antistoffene ble funnet under rutinemessig prøvetaking på en alminnelig kommersiell kalkunbesetning, og dette viser at overvåkingen vår virker, sier Karen Johanne Baalsrud, seksjonssjef i Mattilsynet, til Nettavisen.

- Så langt har vi ikke funnet aktive virus, men vi kan heller ikke utelukke at de er der, sier hun.

På tå hev etter fransk utbrudd

Etter at Frankrike i vinter har hatt flere hissige utbrudd av fugleinfluensa i flere fjørfjebesetninger, har Mattilsynet i Norge vært på tå hev. Frykten er at smitten skal spres med trekkfuglene.

På den aktuelle gården i Østfold, som er en av flere gårder med kalkunbesetning i fylket, holdes kalkunene innendørs hele året.

Antistoffene som ble funnet indikerer at dyrene har hatt fugleinfluensa, men så langt tyder ingenting på at de er syke nå. Det er ikke oppdaget kliniske symptomer, det vil si dyrene ikke har tegn på sykdom, heter det i en pressemelding fra Mattilsynet.

Det er behov for ny prøvetaking og nye analyser, og det forventes ikke noen konklusjoner før i begynnelsen av neste uke.

Besetning avsperret

- Den aktuelle besetningen er avsperret, og området båndlagt, men vi ser ingen fare for smittespredning slik situasjonen er nå. Påvisning av antistoffer har ingen betydning for mattryggheten når det gjelder produkter fra kalkun, opplyser Mattilsynet.

Tiltakene som er truffet betyr at ingen kalkuner blir ført ut eller inn fra den aktuelle gården.

Fugleinfluensa kan i svært sjeldne tilfeller smitte fra fugl til mennesker. Den alvorlige formen av sykdommen har aldri vært påvist i Norge, men det har vært utbrudd i Sverige og Danmark i 2006. Den milde formen for fugleinfluensa har vært påvist en gang i Norge, i en hobbyflokk med fjørfe i Østfold i 2008.