Nordmenn vil ha hytte ved sjøen mens fjellet står for fall.

SELGE HYTTA? Finn megler

Resultatet av Prognosesenterets siste fritidsmarkedsundersøkelse kan tyde på ytterligere prisstigning ved kysten, mens prisene i fjellet kan falle.

I undersøkelsen fra november svarer 125.000 husstander at de har konkrete planer om å kjøpe fritidsbolig i løpet av de neste 12 månedene. Kjøpsplanene fordeler seg slik:

37.000 vil kjøpe i fjellet

38.000 vil kjøpe ved kysten

19.000 vil kjøpe i innlandet

31.000 vil kjøpe i utlandet

Antall som vil kjøpe i Norge har økt kraftig fra november i fjor. Den gangen svarte 67.000 hadde de hadde konkrete planer om å kjøpe fritidsbolig i Norge det nærmeste året, mens dette tallet nå i november har økt til 94.000.

- Optimismen er tilbake. Det er ny rekord for antall nordmenn som planlegger å kjøpe hytte her hjemme, sier Bjørn Erik Øye i Prognosesenteret til Nettavisen.

Fritidsmarkedsundersøkelsen fra november i fjor er den svakeste Prognosesenteret har målt siden de startet med denne typen halvårlige målinger i 2005. Den kraftigste veksten kom frem til mai. Det siste halvåret har det stabilisert seg.

Ser man på det siste året, er det altså en vekst på cirka 40 prosent i antallet husholdninger som svarer at de har konkrete planer om å kjøpe. Veksten fordeler seg med 31 prosent på fjellet, 50 prosent ved kysten, og 41 prosent i innlandet.

Det mest interessante er likevel utviklingen det siste halve året. Her har det vært en markant dipp i interessen for fjellet - minus 11 prosent - mens de to andre områdene har økt med 26-27 prosent hver.

Øye legger vekt på at det blant de som svarer at de har konkrete planer om kjøp, befinner seg mange «drømmere». Likevel kan resultatene av undersøkelsen gi visse indikasjoner på hvordan prisutviklingen blir fremover.

FØLG HYTTEMARKEDET PÅ BOLIGA.NO

- Den kan si litt om potensialet på visninger. At så mange færre har planer om kjøp i fjellet kan bety mindre interesse på visningene i vinter, mindre kjøpsinteresse, og dermed et prispress nedover, sier Øye.

Denne tendensen kan forsterkes av at man allerede har overskudd av tomter på fjellet og mange usolgte leiligheter.

Ved sjøen er det motsatt. Her «matches» økt interesse av lite nybygging og mangel på tomter. De strenge reglene for bygging i strandsonen sørger for dette.

Tabellen nedenfor viser at det de siste åree har vært en kraftig økning i prisen nordmenn forventer å betale for feriebolig innenlands, men at det har flatet ut det siste halvåret (tall for 2007 finnes ikke):

mai 05

mai 06

okt 06

mai 08

okt 08

mai 09

okt 09

690.000

862.000

1.220.000

1.113.000

1.090.000

1.260.000

1.250.000

Fritidsmarkedsundersøkelsen gjennomføres av Prognosesenteret to ganger i året. 1000 husstander blir spurt om hva slags planer de har for kjøp av fritidsbolig, og hvor de eventuelt vil kjøpe; på fjellet, ved kysten, i innlandet, eller i utlandet. I undersøkelsen går det frem at 125.000 husstander har planer om å kjøpe. Dette er et langt høyere tall enn det reelle tallet for omsetninger, som i år trolig vil ligge i området mellom 15.000 og 20.000. Slik sprøsmålene er stilt, måles temperaturen på markedet gjennom uttrykt kjøpsinteresse, men det er også snakk om «folks drømmmer», ifølge Porgnosesenteret.

Få bedre råd med Nettavisens tjenester:

Minstrøm:Bytt strømleverandør og spar tusener.

Minrente:Bytt bank og spar minst 5000 kroner i året.

Mittoppdrag:Få tilbud fra håndverkere.

Minkreditt:Finn det billigste forbrukslånet.

(Tjenestene er gratis for Nettavisens lesere).