- Vår umiddelbare reaksjoner er at igjen går innvandringen for raskt til at vi kan håndtere den. Det må gjøres innstramninger, vi har ikke bærekraftig innvandring slik situasjonen er i dag, sier stortingsrepresentant Per Willy T. Amundsen (Frp) til Nettavisen.

Utspillet kommer som reaksjon på ny innvandringsstatistikk presentert av SSB torsdag, som viser at 41.000 nye innvandrere kom til Norge i fjor.

Les hele saken:
41.000 nye innvandrere kom til Norge i fjor

Ifølge statistikken vokste tallet på innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i Norge med 48 600 i 2010. Innvandrerne sto for det meste av tilveksten, med 41 200 personer. To tredjedeler av innvandrerne kom fra Europa. De ulike årsakene til innvandringen er foreløpig ikke presentert, men vil fremlegges etter at materialet er overlevert SSB fra Utlendingsdirektoratet i juni.

- Kun den ene gruppen er problematisk
Amundsen tar høyde for at det ligger flere årsaker bak innvandringen, og trekker et skille mellom to typer innvandrere. Det er kun den ene gruppen han anser som særlig problematisk:

- Man bør ikke blande arbeidsinnvandringen og den massive innvandringen som har integreringsmessige hensyn. Førstnevnte er ikke så utfordrende, det er fremmedkulturell innvandring med tilhørende integrering som er det største problemet. Menneskene kommer for raskt til landet for at vi kan håndtere det, sier han til Nettavisen.

- Regjeringen svikter totalt
Amundsen nevner også en rekke tiltak han mener bør sikre en mer kontrollert innvandringspolitikk. Der Frp ønsker lukkede asylmottak, vil Arbeiderpartiet (Ap) ifølge sitt partiprogram bedre samarbeidet med kommunene om etablering av asylmottak, og styrke kompetansen i mottakene.

- Konjunkturnedgang gjør Norge enda mer attraktivt som land, og dette tvinger oss til å sette inn tiltak for å begrense innvandringen. Vi foreslår at kun etterfulgte personer skal få oppholdstillatelse, lukkede asylmottak for å minske risikoen for misbruk av ordningen samt familieinnvandringspolitikk etter danske konvensjoner. Dette vil føre til dramatisk nedgang i innvandringen, og jeg vil si det er hovedoppskriften for å få en håndterbar innvandring til landet. Erfaring fra andre land viser at dette er effektivt. Det handler om politisk gjennomføringskraft, og der svikter regjeringen totalt.

Ønsker ytterligere arbeidsinnvandring
Tallene fra SSB viser at de europeiske innvandrerne utgjorde 27 400 av den totale tilveksten på 41 200 personer i 2010. Som tidligere var tilveksten størst blant innvandrere med bakgrunn fra Polen, med 7 600 flere bosatte i løpet av 2010. Deretter fulgte innvandrere fra Litauen og Sverige, med en tilvekst på henholdsvis 5 700 og 2 800 personer.