Onsdag gikk Økokrim til det skrittet at de tok ut tiltale mot en investor. Igjen er det det aktive investormiljøet rundt folkeaksjen DNO som er i Økokrims søkelys. Igjen er en artikkel i en avis sentralt i etterforskningen.

DN-sak påvirket kursen
I august 2007 skal den tiltalte investoren ha gitt en advokat i oppdrag å skrive et brev om det børsnoterte selskapet DNO. Brevet var til Norsk Tillitsmann, som representerer obligasjonseierne, eller lånegiverne, til det børsnoterte selskapet.

«Vi er dypt bekymret over den informasjon DNO lar tilflyte markedet om sine ulike engasjementer, og i særdeleshet vedrørende selskapets lisenser i Nord-Irak», heter det i brevet som ble skrevet av toppadvokaten Rolf Johan Ringdal i advokatfirmaet Bugge, Arentz-Hansen & Rasmussen (BA-HR).

Ifølge Økokrim gir brevet gir uttrykk for å være skrevet på vegne av et antall obligasjonseiere som var alvorlig bekymret for selskapets likviditet, økonomi og dermed dets fremtid, til tross for at brevet kun var skrevet på vegne av tiltalte. Tiltalte eide kun én obligasjon i selskapet, som han hadde skaffet seg i anledning nevnte brev, heter det i tiltalen til Økokrim.

Økokrim hevder vider at tiltalte hadde en betydelig shortposisjon i DNO, og dermed en økonomisk interesse av fallende aksjekurs i DNO. Tiltalte skal ha gitt DN.no tilgang til brevet samme dag som det var skrevet, og DN.no publiserte kort tid etter en artikkel om brevet og obligasjonseiernes frykt for og kritikk av DNO.

Sjekk saken til DN.no her:

I forkant av publiseringen skal tiltalte i tillegg ha oppfordret en investor til salg av DNO-aksjer. Investoren solgte deretter over 1 million DNO-aksjer kort tid før artikkelen ble publisert, skriver Økokrim.

Innkalt til avhør
Sjefredaktør Svein-Thore Gran DN.no forteller til NA24 at redaksjonen hans har vært inne til avhør i forbindelse med Økokrims arbeid med saken.

- Vi ble innkalt i et slags avhør hos Økokrim sommeren 2009, sier Gran til NA24, og sier videre at de på grunn av kildevernet ikke ville svare på flere av Økokrims spørsmål.

DN.no-redaktøren sier videre at denne saken har vært håndtert på normalt journalistisk vis.

DNO-sak for retten
Økokrim har fortsatt en sammenlignbar sak gående for retten. Her hevder Økokrim at en ansatt i Nettavisen og NA24 brukte kunnskap om en kommende artikkel på Nettavisen om DNO til å selge aksjer og tipse andre om artikkelen.