Gå til sidens hovedinnhold

- Inviterer til sladder

Inge Lønning frykter rykteflom etter at Jørgen Kosmo fortalte at en anonym stortingsrepresentant er refset for sexkjøp.

- Jeg kjenner ikke til selve saken som VG omtaler i dag, men det er klart at det er uheldig at det slippes en nyhet som er av en så oppsiktsvekkende karakter samtidig som det ikke blir opplyst hvem det gjelder. Det inviterer til sladder og en mistenkeliggjøring av alle stortingsrepresentanter, sier Inge Lønning (H) til Nettavisen.

Refset for sexkjøp
En stortingsrepresentant skal minst to ganger ha fått refs for sexkjøp i utlandet. Tidligere Stortingspresident Jørgen Kosmo (Ap) bekrefter dette, men stortingsmannen nekter.

Ler mer her: Refser stortingsmann for sexkjøp

Den erfarne stortingsrepresentanten skal ha blitt innkalt til samtale hos daværende Stortingspresident Jørgen Kosmo og fått klar beskjed om å slutte å kjøpe sex på offisielle oppdrag som folkevalgt.

Dette bekrefter Kosmo overfor VG.

Nå går ryktene på debattforum om hvem stortingsrepresentanten kan være. To politikere er navngitt på foraene og begge benekter overfor Nettavisen at de har kjøpt sex i utlandet på komitéreiser.

- Burde trykket navnet
Inge Lønning, som sitter i Stortingets presidentskap, mener at VG burde skrevet hvem den aktuelle stortingsrepresentanten er hvis avisen er sikker på at sexkjøpet har skjedd.

- Jeg synes dette primært dreier seg om et presseetisk spørsmål fordi jeg mener at enten må VG mene at dette er en sak som har krav på offentlighetens interesse, og da må avisen nesten bestemme seg for å offentliggjøre hele nyheten, eller la være å trykke saken.

- Bør presidentskapet se på saken?

- I den utstrekning det er riktig det VG forteller, må en regne med at den det gjelder har fått en klar og tydelig advarsel, noe mer enn det er det ikke grunn til å gjøre. Det kan hende at noen mener at det er nødvendig med skriftlige retningslinjer om kjøp av sex, men det burde være innlysende for folkevalgte hva som er tillatt og ikke tillatt.

- Personen som dette gjelder avviser at han har kjøpt sex og at det må være mulig å spise middag med en kvinne med en annen hudfarge uten at slike rykter oppstår. Gir miljøet med politiske motstandere grobunn for mye sladder på Stortinget?

- Nei, det tror jeg ikke. Stortinget som arbeidsmiljø er ikke verre enn andre arbeidsmiljø. Min erfaring er at det er at de kollegiale forholdene på Stortinget er veldig gode. Det at en er politiske motstandere har ingenting med personlige relasjoner å gjøre.

- Positive reaksjoner til VG
Nyhetsredaktør Helje Solberg i VG tror ikke at avisens sak mistenkeliggjør mannlige stortingsrepresentanter.

- Mistenkeliggjøring av andre representanter, som Inge Lønning er opptatt av, tror jeg er et helt marginalt problem. Snarere har vi fått en rekke positive tilbakemeldinger på at vi har satt dette på dagsorden, sier hun i en mail til Nettavisen.

Nyhetsredaktøren sier at VG ikke navnga den angivelige sexkjøperen blant annet fordi det er forskjellige versjoner av saken.

- Stortingsrepresentanter kan ikke forvente at media ikke skriver om en slik sak, selv om vedkommende nekter for at han har kjøpt sex. Vi navnga han ikke, blant annet fordi det er ulike versjoner om hva som faktisk har skjedd og saken er heller ikke av en slik karakter at vi mener vi kan navngi uten medvirkning fra den det gjelder, sier Solberg.

Ukjent for Jagland
Stortingspresident Thorbjørn Jagland (Ap) sier via sin pressesekretær at han ikke har vært kjent med saken, men at kjøp av sex selvfølgelig ikke er forenelig med vervet som stortingsrepresentant.

Stortingets visepresident Carl I. Hagen (Frp) hadde fredag formiddag ikke lest om saken.

- Jeg har ikke lest saken og vil derfor ikke kommentere den, sier Hagen.

Jørgen Kosmo vil ikke kommentere saken fredag, men hans pressesekretær bekrefter at han er riktig sitert.