Gå til sidens hovedinnhold

Irland viser vei

Ratingbyrå med positiv kredittrating - den første under eurokrisen.

Kredittratingbyrået Fitch med ny rating av Irland. Endrer landets BBB+ rating fra negativ til stabil.

- Dette er den første positive rating-endring siden gjeldskrisen i eursosonen oppsto i 2009, skriver Nordea Markets i en morgenrapport fredag.

Irland jobber seg ut av krisen
Fitch grunngir endringen med at Irland ser ut til å lykkes med å minske landets budsjettunderskudd og ser en generell bedring av landets økonomi.

Irland hadde AAA-rating inntil den første negative ratingen kom i mars 2009. I markedet så man at renten på irske statsobligasjoner økte markant. Nå er den irske obligasjonsrenten på full fart på vei nedover, skriver Nordea Markets.

- Oppgraderingen av Irlands rating bringer håp for fremtiden. Det er sannsynlig at andre ratingbyråer vil følge i Fitch´s fotspor. Irland var det første landet i eurosonen som satte i gang tiltak for å redusere underskuddet og for å rebalansere økonomien og er uten tvil det landet som har kommet lengst. Det er svært positivt at ratingbyråene nå ser dette og tar konsekvensen av det, skriver Nordea Markets.

BNP litt bedre enn ventet
Også DNB observerer at ikke alt er svart i Europa. I sin morgenrapport fredag skriver DNB Markets blant annet:

- I eurosonen kom BNP for tredje kvartal litt bedre ut enn ventet: Nedgangen ble kun 0,1 prosent mot ventet 0,2 prosent. Det var imidlertid andre kvartalet på rad og BNP var 0,6 prosent lavere i tredje kvartal i år sammenliknet med tredje kvartal i fjor. Det er dermed klart at eurosonen er i resesjon.

Det var særlig Frankrike som overrasket positivt med en vekst på 0,2 prosent. Tysk økonomi holdt samme fart, men det var også anslått på forhånd.

- På den andre siden overrasket Nederland med at fall på 1,1 prosent og også italia og Spania kunne notere en klar nedgang i BNP, skriver DNB Markets.

Kommentarer til denne saken