I fjor var det masse frem og tilbake om hvorvidt kommunen skulle ha mulighet til å innføre et forbud mot dieselbiler på dager med svært høy luftforurensning. På den måten skulle en hindre at luftkvaliteten ble så dårlig at den ble dårligere enn det loven har satt som maksimalverdier.

Forslaget dukket opp etter at spesielt Bergen, men også Oslo, i en periode hadde svært store utfordringer med å overholde lovens krav - og en ny rapport som avslørte at det nærmest utelukkende var dieselbilene som fra trafikkens side skapte problemer.

Oslo kommune gikk først inn for at det faktisk skulle bli mulig å hindre dieselbilene å kjøre innenfor bomringen i Oslo.

Les også: Se hvor ofte det kan bli forbud mot dieselbiler

De var derimot avhengig av tilsvarende vedtak fra Statens vegvesen, siden det er de som eier mesteparten av de store veiene i Oslo. I november ble det klart at Statens vegvesen ikke vil ha klargjort regelverket til denne vintersesongen, grunnet en tidkrevende gjennomgang av hvordan et forbud faktisk skal kunne fungere

Dermed blir det ikke aktuelt med et slikt forbud før tidligst neste vinter.

Les også: Gladnyhet til alle med dieselbil

Et kuldefenomen

Problemet med dårlig luftkvalitet oppstår spesielt i perioder med kraftig kulde, da værforholdene domineres av «stabil luft (såkalt inversjon) og lite vind». Dette fører til at forurensningen blir liggende som et lokk over byen, og ikke blir blåst vekk.

Når vi nå nærmer oss slutten av januar, har en i hovedstaden gått gjennom flere perioder med svært lave temperaturer. Likevel har en ikke vært i nærheten av å nå lovens maksimalkrav for forurensning.

Ikke noe problem i årets kuldeperioder

Ifølge forurensningsloven har kan en maksimalt overskride grenseverdiene 18 ganger per målestasjon per år.

- Hittil i år har ikke lovens grenser blitt overskredet, sier Åsne Løseth, avdelingsingeniør i Natur- og forurensningsavdelingen i Oslo kommune.

Oslo kommune har ti målepunkter rundt om i byen. Fire av disse har overskredet grenseverdiene i løpet av året.

- Så langt har det vært følgende høye timekonsentrasjoner på Alnabru fem ganger, riksvei 4 ved Aker én gang, og to ganger på Manglerud og Hjortnes, sier hun.

I løpet av den siste kuldeperioden er det bare Hjortnes som har overskredet grenseverdiene.

- Det tillates maksimalt 18 slike høye timekonsentrasjoner i løpet av et kalenderår. For eksempel dersom Alnabru får 13 til, er grenseverdien overskredet, påpeker hun.

Én overskridelse defineres som for høye verdier innenfor én time. Om forurensningen er for høye hele døgnet, defineres det som 24 overskridelser.

Gode utsiker de neste dagene

Det er lite som skulle tilsi at antall overskridelser vil øke kraftig med det første. Til tross for at temperaturen i Oslo har vært svært lav den siste perioden, har ikke luftkvaliteten vært så dårlig at den har overskredet maksimalverdiene.

Løseth forteller at årsaken til at det har vært såpass få overskridelser i år er at det til tross for lave temperaturer, har vært en del vind. Dermed har ikke «lokket» lagt seg over byen.