Eni krever 60 milliarder kroner i erstatning fra Statoil fordi en langsiktig gassalgsavtale er blitt særdeles tapsbringende i de økonomiske nedgangstidene. Eni har allerede gått til voldgiftssak mot Statoil, men dommerne skal ennå ikke være utpekt, og prosessen kan ta år.

Eni-sjefen sier til Dagens Næringsliv (DN) at Statoil er en grådigere gasselger enn russiske Gazprom, ifølge dn.no.

Gassprisen i de langsiktige avtalene med Statoil ble i stor grad knyttet til oljeprisen, siden det var mest hensiktsmessig. De siste årene har disse kontraktene blitt stadig mindre attraktive for kjøperne, av flere grunner: Blant annet har oljeprisen og gassprisen skilt lag i det åpne markedet der gassprisen svak på grunn av dårlig etterspørsel i europeisk økonomi.

– Hver gang jeg blir spurt, spesielt i London, om situasjonen i det europeiske gassmarkedet, gråter jeg og sier det er svært vanskelig, svært vanskelig. Da spør alle journalistene om vi har problemer med Gazprom. Jeg sier tvert imot! Vår verste leverandør er Statoil. Folk er alltid overrasket, fordi de tror nordmenn er snille og russerne slemme gutter, men det er slett ikke tilfelle. Italienernes kontraktsforhold med Statoil går tilbake til 1997-1998, fra den gang da gassalg var nasjonale affærer og kontraktene hadde flere tiårs varighet, sier Scaroni til DN.

Eni mener at selskapet er tvunget til å kjøpe gass til opptil 50 prosent overpris fra Statoil.

Denne overbetalingen frem til voldgiftsdommen faller er bakgrunnen for kravet på 60 milliarder kroner mot Statoil, et krav som også inkluderer renter.