Arbeiderpartiets sentralstyre vil nemlig ikke fjerne dagens omstridte ordning med en statskirke.

- Vårt mål er å beholde en grunnlovsforankret folkekirke som ivaretar viktige funksjoner i samfunnet. Det skal fortsatt være mulig å holde dåp, bryllup og begravelser i kirken - uten at det skal koste penger, sa statsminister Jens Stoltenberg på en pressekonferanse mandag ettermiddag.

Sentralstyret vil dermed også beholde dagens ordning med en kirkeminister. Det betyr at Trond Giske sitter trygt i statsrådstolen i uoverskuelig framtid.

Hva mener du om dagens statskirkeordning? Si din mening nederst i saken.

- Bort med statsreligion
Men ordningen med statsreligion vil Aps sentralstyre derimot fjerne.

- Vi vil endre paragraf 2 i Grunnloven, sier Stoltenberg.

Det betyr at den evangelisk-lutherske troen ikke lenger skal være statens offisielle religion.

- I stedet vil vi ha en verdiparagraf som kan favne opp i seg at det er flere religioner i Norge, sier Stoltenberg.

Arbeiderpartiets landsmøte vil 22. april behandle sentralstyrets forslag.

Tror på bred støtte
Stoltenberg har stor tro på at sentralstyrets forslag vil bidra til bred politisk enighet om statskirke-ordningen. Det er også høyst nødvendig, da det kreves 2/3 flertall i Stortinget for å foreta en eventuell grunnlovsendring.

- Dette forslaget danner grunnlag for et godt forlik, ikke bare i Ap, men også i det politiske Norge, sier Stoltenberg.

Aps sentralstyre går videre inn for å fjerne bestemmelsen om at halvparten av norske statsråder må være medlem av statskirken. Et annet viktig punkt de er blitt enige om, er å gjøre kirken mer demokratisk enn den er i dag.

- Skuffet
Venstre, som i åresvis har jobbet for et skille mellom kirke og stat, er skuffet over at Ap.

- Arbeiderpartiet er mer opptatt av statens kontroll enn kirkens frihet som trossamfunn. Både av hensyn til kirken og staten er det viktig med et skille. Venstre mener på prinsipielt grunnlag at tro- og livssynsamfunn skal være uavhengige av verdslige myndigheter, og at staten - som er en stat for alle borgere - ikke skal være bundet til én konfesjon, sier kirkepolitisk talsmann i Venstre Odd Einar Dørum i en pressemelding.