- Jeg kan bekrefte at vi mottok en anmeldelse i går om at det hadde funnet sted et svært alvorlig seksuelt overgrep innenfor Skøyen skoles område, sier leder ved volds- og sedelighetsavsnittet ved Oslo politidistrikt, Hanne Kristin Rohde, til Nettavisen.

- Ble lokket med
Overgrepet skal ha skjedd ved 15-16-tiden tirsdag ettermiddag.

- Det var en liten gutt som hadde lekt med andre barn i skolegården, hvor det da kommer en ung gutt bort til ham og lokker han med til et noe mer usjenert område i skolegården, hvor overgrepet finner sted, sier Rohde.

Gutten, som er åtte år gammel, fortalte om overgrepet til en voksen like etter at det hadde skjedd.

- Han ble umiddelbart tatt hånd om, og var også til lege i går, sier Rohde.

- Midt i SFO-tiden
Kriminalteknikere var også på stedet tirsdag, og fikk undersøkt stedet for tekniske spor.

- I dag har vi prioritert denne saken. Vi har iverksatt dommeravhør av barnet, vi har snakket med guttens foreldre og vi har en stor jobb foran oss i forhold til å snakke med øvrige vitner. Siden handlingen fant sted ved 15-16-tiden, så var det mange barn i skolegården, for det er i SFO-tiden, sier Rohde til Nettavisen.

Hun sier det også kan være voksne som har sett den mistenkte, unge gutten, enten før eller etter at overgrepet skal ha funnet sted.

- Sett i lys av at mange må ha sett overgriperen før eller etter hendelsen, har vi stor tro på at vi innen kort tid skal få identifisert og pågrepet gjerningsmannen, sier Rohde.

- Ta barna på alvor
Hun oppfordrer foreldre til å ta barna som forteller om ting de har sett, på alvor.

- Voksne må ta barnas observasjoner på alvor, og melde fra til politiet hvis barna forteller noe hjemme nå, sier Rohde.

«Tirsdag ettermiddag skjedde en alvorlig hendelse på skolens område ved at det ble begått et mulig overgrep mot en elev», skriver Skøyen skole på sin hjemmeside.

- Vi ber samtidig dere foresatte være påpasselige med og følge elevene til og fra skolen, sier rektor Anne Helga Jarnholt ved Skøyen skole.