Jens Stoltenberg, Thorbjørn Jagland og Erik Solheim har internasjonale toppverv som henholdsvis generalsekretær i NATO, generalsekretær i Europarådet og undergeneralsekretær i FN.

Utfra et anslag basert på lønnsopplysninger fra 2018 (Stoltenberg og Solheim) og 2016 (Jagland), har de tre tidligere toppolitikerne en årlig samlet lønnsgodtgjørelse fra NATO, Europarådet og FN på om lag 7,2 millioner kroner.

I tillegg kommer andre skattbare inntekter i Norge.

I fjor betalte de samlet sett 1.383.627 kroner i skatt til Norge, viser skatteligningen for 2017.

Her kan du søke i skattelistene med postnummer:

Skattelistene

Se hvem som tjener mest på ditt postnummer

Her kan du søke i skattelistene med kommune og fødselsår:

Stoltenberg: 561.005 i skatt

NATO har tidligere opplyst til Nettavisen at Stoltenberg får per i dag en månedslønn på 22.839,78 euro for jobben som NATO-sjef, noe som tilsvarer 2.622.277 norske kroner i året. Denne inntekten er unntatt norsk skatt.


I skattelistene står Stoltenberg oppført med en inntekt på 1.635.102 kroner i 2017 og en formue på 854.856 kroner. Det er uklart hva den høye inntekten stammer fra, men noe kan nok komme fra boksalginntekter. I 2016 ga Stoltenberg ut boken «Min historie». Ifølge Dagens Næringsliv hadde Stoltenberg en svært lukrativ avtale med forlaget Gyldendal, som kan gi ham flere millioner kroner i ekstrainntekter på boken.


Ifølge ligningen betalte Stoltenberg 561.005 kroner i norsk skatt i 2017. I 2016 og 2015 betalte Stoltenberg henholdsvis 287.964 og 87.341 kroner i skatt.

NA+: Her kan du søke i skattelistene.

Jagland: 198.545 i skatt

Europarådet har tidligere ikke villet oppgi hva Thorbjørn Jaglands årslønn i 2018 utgjør, men har opplyst at han fikk en samlet lønnsgodtgjørelse i 2016 på 318.000 euro, hvilket tilsvarer 3 millioner kroner. Lønnen fra Europarådet er unntatt norsk skatt.

- I likhet med staben og ledere for andre internasjonale organisasjoner, betaler generalsekretæren en intern skatt, som for eksempel sosiale bidrag og helsebidrag til Europarådet istedenfor en nasjonal (fransk) skatt, har talsperson for Europarådet, Daniel Holtgen, tidligere opplyst i en e-post til Nettavisen.

I skatteligningen for 2017 står Jagland oppført med en inntekt på 534.162 kroner og null i formue. Jagland betalte 198.545 kroner i norsk skatt i 2017. I 2016 og 2015 betalte Jagland henholdsvis 214.835 og 6648 i skatt.

Solheim: 624.077 i skatt

Erik Solheim er sjef for FNs miljøprogram og undergeneralsekretær i FN, og lønnes med en bruttoinntekt på 194.329 dollar i året (tall fra og med 1. januar 2018), noe som tilsvarer snaut 1,6 millioner kroner før skatt.

I utgangspunktet er FN-lønnen fritatt for norsk skatt, men undergeneralsekretærene i FN betaler en form for intern skatt til FN-organisasjonen. Dermed utgjør nettolønnen for FNs undergeneralsekretærer 143.757 dollar, hvilket utgjør 1,17 millioner kroner.

Solheim står oppført med en inntekt på 2.074.782 kroner i skatteligningen for 2017. I 2017 har han betalt 624.077 kroner i skatt. I 2016 og 2015 betalte Solheim henholdsvis 333.433 og 488.574 kroner i skatt.

Solheim har en formue på på 6 mill.

I en FNs «Voluntary Public Disclosure 2017», som er en redegjørelse for økonomiske interesser for regnskapsåret 2016, opplyser Solheim at han eier to eiendommer i Norge og har aksjer i Solheim Skoger (Ansvarlig Selskap). Selskapet har ingen årsregnskap tilgjengelig.

Under punktet for inntekt fra andre aktører utenom FN-systemet, opplyser Solheim at han har lønn fra tidligere ansettelse før FN-ansettelsen.

Solheim opplyser også at han i 2016 hadde ingen fortjeneste på salg av personlig eiendom.

Solheim står oppført med en formue på 6.066.090 kroner i skatteligningen for 2017.

Her kan du søke i skattelistene.