På tirsdagens møte hos Pressens Faglige Utvalg (PFU) ble det behandlet en klage fra den kjente klatreren Jarle Trå, som feilet da han skulle gå opp Mount Everest uten oksygen, mot Dagbladet.

Klagen gjaldt en bredt anlagt og kritisk reportasje i Dagbladets faste lørdagsmagasin om redningsaksjonen som ble iverksatt.

Med tittelen «Sannheten om dramaet» på avisens førsteside omtalte reportasjen kritikken de tre nordmennene som var involvert i redningsaksjonen, rettet mot utenriksdepartementet i ettertid.

Pressens faglige utvalg har kommet frem til at Dagbladet brøt god presseskikk, ifølge Aftenposten.

- Feilaktige påstander
Jarle Trå mener at Dagbladet skulle ha utvist større hensyn og ventet med å publisere reportasjen til han selv var frisk nok til å bidra, ettersom avisen var klar over at hans tilstand var svært redusert. Han hevder han ikke visste at kritikken i artikkelen skulle gå mot han, men at det gjaldt kritikk som nordmennene hadde reist mot utenriksdepartementet.

Trå påpeker også at han aldri ble kontaktet direkte for intervju eller kommentar av avisen, og at det fremsettes en rekke feilaktige påstander. Trå klager også på kildebruken og førstesidens tekst og bilder, ifølge Norsk Presseforbund.

I sitt siste tilsvar oppsummerte Trå femten punkter hvor han mener Dagbladet brøt god presseskikk.

Sammen med Trå klagde også Stein R. Grønnerøe, en av de tre nordmennene som var involvert i redningsaksjonen, og som er intervjuet i reportasjen, på reportasjen. Han mener at artikkelen inneholder masse faktafeil og at det ikke er utvist opplysningskontroll.

Dagbladet avviser
Dagbladet sa i tilsvarsrunden at de har tatt hensyn nok til Trå, noe som var grunnen til at de ikke kontaktet ham direkte, men via andre som formidlet spørsmål og ønske om Trås medvirkning.

Dagbladet påpekte dessuten at redaksjonen også tilbød seg å komme til ham og lese opp hele reportasjen. Dagbladet mener de har kontrollert informasjonen bra nok og at reportasjen er «bred og åpner for lesernes egne refleksjoner». De avviser klagen til Grønnerøe og kan ikke se at det er påstander som utløser imøtegåelsesretten og at han ikke har fått kommet til orde.

Funnet forfrossen
Det var i mai 2009 at Jarle Trå skulle bli den første til å nå toppen på Mount Everest uten oksygen. Men forsøket viste seg å bli kostbart.

Trå ble funnet sterkt nedkjølte i 8.300 meters høyde, av to sherpaer. Sherpaene hjalp nordmannen ned til Advanced Base Camp i 6.400 meters høyde, der norske klatrekolleger ventet. De fikk ham på sykehus i Katmandu. Han måtte senere amputere tærne og ytterste ledd på fingrene.