Stortingsrepresentant Saera Khan (Ap) har siden mobilsaken ble kjent blitt presset fra skanse til skanse. I en pressemelding fra Stortinget innrømmer hun nå at hun har ringt klarsynte, og at det er grunnen til at mobilregningene har vært skyhøye.

- Beklager på det sterkeste
«Vedrørende mine telefonregninger vil jeg gi følgende redegjørelse:

Mine telefonregninger har vært meget høye. Jeg har imidlertid i ettertid dekket mine telefonutgifter selv og tilbakebetalt beløp som overstiger gjennomsnittlige telefonutgifter på Stortinget. Det har ikke tidligere kommet fram at store deler av utgiftene har vært knyttet til samtaler med alternative veiledere; såkalte klarsynte. Det beklager jeg på det sterkeste.

Det medfører riktighet at jeg også har hatt private samtaler med utlandet.»

Nettavisen får torsdag bekreftet fra Stortinget at Khan er sykmeldt og ikke tilgjengelig for pressen.

Innrømte én telefon
VG skriver torsdag om Khans telefonaktiviteter:

HTML EMBED

I løpet av ni måneder i fjor ringte 793 ganger til numre kategorisert som «Spesialnr El-satelitt destinasjon».


HTML EMBED

Total samtaletid for perioden var 133 timer.


HTML EMBED

For et kvartal alene kostet ringetiden 48.000 kroner.

Ifølge opplysninger fra VG har store deler av mobilregningen vært samtaler til klarsynte, noe Khan tidligere har underslått. I et intervju med Nettavisen hevdet hun at hun bare hadde ringt én gang, i forbindelse med at hun skulle være gjest på Den store klassefesten på NRK.

I intervjuet med Nettavisen samme dag uttalte Saera Khan følgende:

«Denne saken har fått en oppmerksomhet som er helt unødvendig. Dette er en storm i et vannglass for en spåkonetelefon som jeg kun har tatt en gang.»

Khan har sagt at samtalene har gått til hennes kjæreste, som tjenestegjør som spesialsoldat på et ikke oppgitt sted. Dagbladet har sitert henne på at hun skal ha brukt Forsvarets satelittelefoner, en opplysning som utløste gransking innen militæret. Dette fordi bare et fåtall skal ha tilgang til nummeret på disse satelittelefonene.

Forsvaret fant da heller ikke grunnlag for å bekrefte Khans opplysninger. Ifølge deres informasjon har ikke Saera Khan hatt tilgang på noen av disse spesialnumrene. I en presisering onsdag kveld sa Khan deretter til Nettavisen at kjæresten «jobber i den internasjonale Isaf-styrken for Natos internasjonale operasjoner og ikke den norske styrken».

I et intervju med Dagbladet opplyser en talskvinne for det britiske forsvarsdepartementet at det ifølge deres telefonreglement er ulovlig å bruke personlig satelittelefon når spesialstyrkene er ute på oppdrag.

Betalt tilbake
Mobilregningene til Saera Khan var såpass høye at stortingspresident Thorbjørn Jagland grep inn overfor partikollegaen tidligere i år. Da hadde hun fått dekket mobilregninger på over snittet på 20.000 kroner i året. Disse regningene har Khan senere gjort opp for, ifølge Jagland har hun tilbakebetalt store beløp av samvittighetsgrunner.

- Khan har tilbakebetalt store deler av mobilregningen for 2007 og 2008. Etter at dette er tilbakebetalt er det totalte forbruket hennes som alle andre stortingsrepresentanters gjennomsnittlige forbruk, sier han.