PATTAYA/OSLO (NA24): Flere aktører kjemper en vanskelig kamp for en snarlig løslatelse av de norske og svenske ungdommene som er sendt til det beryktede varetektsfengselet Nong Pla Lai like utenfor Pattaya i Thailand.

Bangkokbaserte advokater gjør sitt beste for å få løslatt de tre norske mennene og den 19 år gamle norske jenten så fort som mulig. Så langt uten suksess. To søknader om kausjon er avslått av forhørsrettsdommeren i Pattaya.

På jevnlig besøk
Den norske sjømannspresten i Pattaya Jan Olav Johannessen besøker de fengslede nordmennene flere ganger i uken for å gi moralsk støtte og et kjærkommet avbrekk i fengselstilværelsen.

Han er ikke alene. Også Per Fredrik Johannes Svedlund besøker de fengslede på tilnærmet daglig basis. 26-åringen er daglig leder i det norske selskapet Trygg Handel AS, firmaet som er sentral i saken.

Svedlund gjør det klart overfor NA24 at han føler et ansvar for situasjonen som har oppstått. Han har reist ens ærend fra Norge til Pattaya for å bidra til løslatelsen av alle de seks fengslede, men også for å renvaske selskapet sitt.

- Trygg Handel ikke er et svindelselskap, sier Svedlund med ettertrykk. Han mener NA24 har bidratt til et unyansert bilde av saken.

Trygg Handel driver blant annet en svarteliste som advarer mot bedrifter som bedriver useriøs markedsføring eller useriøs virksomhet. Alle bedriftene på svartelisten oppfyller minst ett av flere fastsatte kriterier, og det har kommet klage på bedriftens virksomhet.

Kunne sjekket bedre
Selv mener han firmaet Trygg Handel er en uskyldig tredjepart, men innrømmer i ettertid at det norskregistrerte firmaet burde sjekket samarbeidspartnerne i Thailand bedre før de sendte flere titalls norske ungdommer til Thailand for å jobbe.

I et lengre epostintervju svarer Svedlund på følgende spørsmål stilt av NA24:

NA24: - Kan du klargjore rollene de ulike bedriftene har/har hatt i forbindelse med salg av Trygg Handels produkter fra Thailand. Jeg tenker på Flat Telemarketing, Trygg Handel og Global Telemarketing Ltd.

Svedlund: - Trygg Handel AS er en norsk bedrift som blev stiftet i Juli 2009. Virksomhetens kjernepunkt er å verne medlemmer mot svindel og på ulike måter gjøre arbeidshverdagen for norske bedrifter enklere ved å slippe mas fra telefonselgere, faksreklame og falske fakturaer. I tillegg kan alle våre medlemmer nyte stor rabatter hos vår samarbeidspartnere, vi har blant annet en meget god avtale med Gule Sider. Hvordan våre fem hovedtjenester fungerer står nøyaktig beskrevet på våre hjemmesider. Alle medlemmer betaler et gebyr per år og kan siden fritt bruke våre tjenester uten begrensninger. Det tilkommer aldri noen ekstra kostnad.

NA24: - Hvilken rolle har du hatt i forhold til Flat Telemarketing og til ledelsen i Global Telemarketing?

Svedlund: - Jeg har hatt løpende kontakt med Flat Telemarketing omkring samarbeidet og diskusjoner om resultater og produktforandringer som er normalt når bedrifter legger ut salgsoppdrag til en ekstern bedrift. Jeg har ikke hatt mye kontakt med ledelsen i Global Telemarketing, det er her jeg legger meg flat og erkjenner at jeg ikke kontrollert dette nøye før vi aksepterte at det thailandske firmaet skrev kontrakten med Flat Telemarketing.

NA24: - Har du personlig eller Trygg Handel noe eierskap i Flat Telemarketing og Global Telemarketing Ltd. og har du eller Trygg Handel noen gang hatt det?

Svedlund: - Nei, ikke i det hele tatt.

NA24: - Du uttaler til Thailands Tidende at Global Telemarketing er et selvstendig selskap i Thailand og at det var dette firmaet som hadde ansvaret for å ansette folk og skaffe folk arbeidstillatelser. Vil det si at dere kun leide inn deres tjenester?

Svedlund: - Ja. Vi la ut salgsoppdraget gjennom en norsk firma som leide det thailandske firmaet. Det thailandske firmaet hadde i oppdrag å ordne med arbeidstillatelser og drifte kontoret der de ansatte arbeidet.

NA24: - Hvordan kan du forklare at det norske firmaet dere la ut salgsoppdraget til i en lang periode søkte etter folk på et internettforum i Trygg Handels navn?

Svedlund: - Firmaet hadde i oppdrag av oss å selge Trygg Handel sitt produkt. Personlig har jeg ikke sett at de prøvde å søke etter folk på nettforumet før for noen måneder siden.

NA24: - Kan du forklare hvilket produkt dere har solgt til norske bedrifter. Hva er prisene, og hvor mange kunder har dere?

Svedlund: - Jeg kan skrive 15 sider om vårt produkt men alt står allerede på vår hjemmeside www.trygghandel.no. Prisen er 149 kroner per måned, det vil si 1788 kroner per år ekskludert moms. Prisen kan variere litt avhengig av størrelsen på medlemsbedriften, for eksempel hvor mange ansatte de har eller hvor mange telefonlinjer de bruker. Vi har i dag litt i underkant av 4000 medlemsbedrifter, men en del er storkunder med mange underavdelinger.

NA24: - Du sier til Thailands Tidende at politiet har tatt feil personer - at det er to andre svensker de egentlig er ute etter? Hvem er disse to svenskene og hvilken tilknytning har du til dem?

Svedlund: - Jeg har hørt navnet på dem fra de som er pågrepet, da politiet spurte etter dem ved pågripelsen. De to er tidligere kjent i Sverige for å ha å ha arbeidet med å sende ut falske fakturaer og andre svindelmetoder. Politirapporten jeg har fått tilgang til stemmer overens med den informasjon jeg har om hvordan disse svenskene har svindlet folk. Jeg tror politiet vet at de har pågrepet feil personer.

NA24: - Kan du bekrefte eller avkrefte at dere i lengre tid har betalt korrupsjonspenger til Pattaya-politiet for å få lov til å en virksomhet med ansatte uten arbeidstillatelser.

Svedlund: - Trygg Handel AS, som jeg representerer, har ikke betalt en krone (eller Baht) til noe politi i noe land.

NA24: - Stemmer det at de ansatte ble sendt på turer til naboland for å fornye visumene sine i mangel på arbeidstillatelse? Dersom det ble gjort - fikk dere noen reaksjoner fra ansatte på at dette?

Svedlund: - Er ikke helt sikker på dette, men nå i etterkant har jeg forstått det sånn, ja. Ikke noe reaksjoner fra de ansatte som jeg vet om.

Na24: - Dersom det er gjennomført turer for å fornye visum og om du/Trygg Handel visste at ansatte jobbet uten arbeidstillatelse - synes ikke du det da ble søkt etter ansatte på et falskt grunnlag?

Svedlund: - Trygg Handel visste ikke om dette. Grunnlaget for å ansette folk blev ikke gjort av Trygg Handel, men av det Thailandske firmaet med hjelp fra oss. Jeg kan ikke uttale meg om andre firmaer.

NA24: - Har du og Trygg Handel vært klar over at det ikke var gitt arbeidstillatelser. Om ikke, var dere på noe tid klar over dette da det ble søkt etter nye selgere?

Svedlund: - Nei.

NA24: - Du kjemper for å få alle seks ut av fengsel. Den unge norske jenten har egen advokat og hennes familie er klar på at de ikke ønsker din innblanding i hennes sak. Kommentar?

Svedlund: - Jeg har besøkt henne tre ganger siden jeg kom hit. Vi har gode samtaler og hun har ikke på noen måte uttrykt at hun ikke ønsker min hjelp i saken.

NA24: - Norske myndigheter ønsker ikke din innblanding i arbeidet med å få nordmennene ut av fengselet. Kommentar?

Svedlund: - Kanskje de skulle spørre dem som er pågrepet hvems hjelp de ønsker da de fire nordmennen er egne myndige personer? Jeg jobber omtrent døgnet rundt med å i bidra til å få dem løslatt. Jeg hadde ikke gjort det hvis de ikke ønsket min hjelp. Jeg har god relasjon til alle seks da de daglig sendte over sine salg til meg. Jeg har tidligere vært i Thailand og truffet alle sammen mange ganger. Jeg regner alle seks som mine personlige venner og jeg er sikker på at når de blir sluppet fri kan bekrefte at de føler det samme.

NA24: - I Thailands Tidende sier du at du heller vil gå i fengsel for de som sitter der om det er en mulighet. Er det noe du fortsatt er villig til?

Svedlund: - Da Trygg Handel ikke på noen måte har bedrevet svindel er jo dette ikke en teoretisk mulighet. Men hvis jeg kunne byttet plass med den 19-årige norske jenta så skulle jeg med glede gjort det hvis det ga henne frihet. Jeg kjenner et personlig ansvar for alle seks da de arbeidet med å selge produktet som mitt firma drifter. At de blir kalt for svindlere, blant annet av dere i NA24, blir jeg skikkelig frustrert over og føler stor medlidenhet med de pågrepne som blir uthengt på den måten. Ett veldig viktig punkt som dere i NA24 virker ha sett bort i fra er: Hvis de pågrepne drev med svindel gjennom å selge Trygg Handel sitt produkt, hvorfor kan jeg da røre meg fritt her i Pattaya og besøke både politistasjonen, snakke med politimenn og besøke de i fengslet når jeg er lederen for bedriften som skal ha svindlet norske bedrifter? Jeg håper du selv forstår det ulogiske i dette, sier Svedlund og tillegger:

- De to norske bedriftene innblandet i denne saken har ikke på noen måte skyld i situasjonen som er oppstått. De har aldri vært, eller er ansvarlige, for å ordne med arbeidstillatelser for de ansatte i det thailandske firmaet. De har kun fungert som ett mellomledd og handlet i god tro, avslutter Svedlund.

Uten arbeidstillatelse
Det var natt til onsdag 23 februar at politiet i Pattaya foretok en razzia mot et svensknorsk callcenter på Viking Hotel i badebyen Pattaya.

Fire norske statsborgere, to menn i starten av 20-årene, en jente på 19 og en mann i 40-årene ble arrestert sammen med tre svensker. Den ene svensken ble sluppet fri.

Politiet mistenker at de ansvarlige bak selskapet Global Telemarketing Ltd har drevet svindelvirksomhet via internett mot blant annet norske selskaper.

Etter det NA24 kjenner til har flere titalls norske ungdommer blitt lokket til Thailand med løfte om arbeidstillatelse og jobb. Slike tillatelser fikk de aldri. Å jobbe i Thailand uten arbeidstillatelse kan i verste fall gi fengselsstraff. Brudd på arbeidsvisumreglene ender likevel som oftest med bot og utvisning.

Overraskelsen blant de norske var derfor stor når forhørsretten i Pattaya fredag 25. februar avslo søknad om kausjon og i stedet overførte dem til varetektsfengselet Nong Pla Lai nordøst for Pattaya.

Ferdig med etterforskning i april
Som NA24 skrev tirsdag ble varetektsperioden nylig utvidet med 12 dager frem til 20 februar. De fengslede går dermed inn i sin tredje uke bak lås og slå uten utsikter til snarlig løslatelse.

Nå ser det ut til at de fengslete norske og svenske ungdommene i Pattaya risikerer å sitte bak lås og slå til april.

NA24 fikk onsdag snakke med hovedetterforsker i saken, obersløytnant Pongsawat Wongwan ved Pattaya politistasjon.

- Vi etterforsker fremdeles saken rundt callsenteret i Viking Hotel, bekrefter Wongwan overfor NA24.

- Når regner dere med å være ferdig med etterforskningen?

- Vi anslår at vi vil være ferdig i løpet av første uken i april, cirka 40 dager etter at vi begynte å jobbe med saken, sier Wongwan.

Han vil ikke kommentere hva en eventuell siktelse vil gå ut på. Han kan heller ikke kommentere om det ligger an til ulike siktelser overfor de arresterte.

- De norske har allerede fått avslått to søknader om å slippe ut mot kausjon. Er det noen spesiell grunn til avslagene?

- Det må du spørre dommeren i forhørsretten om. Vi legger frem saken fra en etterforskningsside, deretter avgjør dommeren om saken tillater at de kan slippes mot kausjon eller ikke, sier Wongwan.

Etter det NA24 erfarer har noen av de norske anket forhørsrettens siste kausjonsavslag.

Les også: Slipper ikke ut av skrekkfengselet
Les også: Flere unge nordmenn i faresonen
Les også: Slik ble de unge nordmennene lurt til Thailand
Les også: Norsk jente (19) sendt i skrekkfengsel