Gå til sidens hovedinnhold

- Jeg, en idiot

Det er tre grupper man ikke pirker på uten kraftig motbør: Scientologer, flygeledere og bønder. Så hva kunne NA24s kommentator vente da han skrev at norsk mat er dyr?

(NA24-KOMMENTAR): Onsdag kom jeg i skade for å skrive en kommentar om norske matpriser: Trikser dyr mat billig

Det er tankevekkende, men ikke overraskende, at dette resulterte i mange tilbakemeldinger med til dels grov kjeft. Fordi innspillene ofte dreide seg om andre ting enn det jeg faktisk hadde skrevet, vil jeg for det første gi en kortversjon og en enda kortere versjon av kommentaren. Deretter vil jeg ta opp noen av innspillene jeg har fått.

Den aller korteste kortversjonen:

Norsk mat er dyr.

Den litt lengre kortversjonen:

Jeg mener det er uhederlig når man i diskusjonen om norsk landbrukspolitikk, argumenterer med at norsk mat ikke er så dyr likevel fordi vi bruker en stadig mindre andel av inntekten på mat. Grunnen til at det er slik er ikke at maten er billig, men at Norge er et rikt land. Dessuten påpekte jeg at prisen på mat de siste årene har steget klart i Norge, slik at kuttet i matmomsen er spist opp, mens den har falt i Sverige. Jeg mener at den norske landbrukspolitikken, med tollmurer og kvoter, bidrar til denne situasjonen.

Som sagt var jeg ikke overrasket over responsen, men egentlig er det litt merkelig at det jeg oppfatter som ganske åpenbare fakta (norsk mat er dyr) og ganske sannsynlige forklaringer (den norske landbrukspolitikken) medfører så mye opphisselse.

Her er i alle fall essensen i noen av innspillene:

Den første varianten går ut på at jeg er en ubrukelig og uvitende «journalist» (merk hermetegnene) som rakker ned på ærlige arbeidsfolk og selv aldri har gjort et ordentlig dagsverk. Jeg har aldri skapt noe av verdi, og bør derfor ikke få mat. Helst bør jeg få en eller annen slags sykdom snarest mulig.

Til dette vil jeg si at jeg er tilhenger av ytringsfrihet, for alle. Vern om den!

Dernest er det mange som påpeker at Norge er et høykostnadsland. Det er grunnen til at maten er dyr, ikke landbrukspolitikken.

Jeg er enig i at maten i Norge uansett vil være dyrere enn i lavkostnadsland. Men jeg mener det er ganske åpenbart at dette ikke er hele forklaringen. For hvis man nøyer seg med denne forklaringen, så sier man at man ikke ville fått noen prisnedgang dersom alle importbegrensninger ble fjernet. Og hvis det – hypotetisk sett – skulle være riktig, så er jo hele importvernet poengløst, for da sier man jo at utenlandsk mat ikke ville være konkurransedyktig på et åpent norsk matmarked, og derfor ikke ville presse prisene nedover. Den må man lenger ut på landet med (kunne ikke dy meg).

En god del påpeker at det er mange som får subsidier i Norge, og mange er lønnet av det offentlige. Hvorfor bare fokusere på bøndene?

Jeg mener det er feil å sidestille bønder med offentlig ansatte, enten disse nå er byråkrater eller sykepleiere. Bønder er selvstendig næringsdrivende. Riktignok har Norge ført en landbrukspolitikk som i praksis har medført at de fleste bønder får en betydelig del av sin inntekt fra det offentlige, men det endrer ikke den prinsipielle grenseoppgangen. Hvis man endrer politikken og ansetter bøndene i det offentlige for å utføre tjenester, så blir saken en annen. Men det har jeg foreløpig ikke hørt at noen har foreslått.

Som næring er landbruket i Norge i desidert særstilling når det gjelder subsidier og beskyttelsestiltak. Den er også i særstilling i den forstand at den samlet sett ikke skaper direkte målbare verdier, ifølge en rapport fra Statistisk sentralbyrå.

Mange mener landbrukspolitikken holder liv i bygdene.

Det var ikke tema for min kommentar. Gitt at dette er riktig (som er en annen diskusjon), så er det et politisk valg, samt et forhandlingsspørsmål i forhold til for eksempel Verdens handelsorganisasjon. Jeg ønsker bare at man skal være ærlig nok til å innrømme at en konsekvens av norsk landbrukspolitikk er at maten blir dyr.

Så er det mange som vil betale mer for norsk mat, fordi den ikke er genmanipulert, for å opprettholde distriktsbosetting, eller av andre grunner.

Jeg skrev ikke at man burde hindre noen i å kjøpe norsk mat, jeg bare påpekte at den er dyr. Men jeg mener også at spørsmålet er om man i større grad skal la folk få vise med lommeboka om de vil betale ekstra for norsk mat. Kanskje vil de det, kanskje ikke? Jeg vet ikke.

Noen skriver at momskuttet ikke gikk bare til bøndene, men også til andre ledd, som butikker.

Igjen: Jeg skrev ikke at momskuttet gikk til bøndene. Jeg skrev bare at det er blitt spist opp av prisvekst i en periode da matvareprisene ikke har steget i Sverige. Jeg mener det er grunn til å tro at en del av denne prisstigningen til forbruker har sammenheng med norsk landbrukspolitikk.

Til sist er det enkelte som mener jeg kaster stein i drivhus, for journalister er subsidiert gjennom pressestøtte og momsfritak.

Men det er bomskudd, for denne støtten går bare til papiraviser. NA24 har ingen nytte av den.

Are Slettaner tidligere leder for i TV 2 Nettavisens økonomiseksjon og redaktør for iMarkedet.no. Han jobber nå for NA24 fra Houston, USA, og skriver blant annet kommentarartikler. Her kan du lese de siste dagenes kommentarer:
Ikke hør på finansselgerne!
Trikser dyr mat billig
Oljemesse i eksosdis
Stordalen, her er 1. mai-talen din!
Blir vi nyskapende av oljepenger?
Atomkraft? OK da!
Vive la différence!
Svenskevits i kraftmarkedet
Er de rødgrønne bra for børsen?
Kan ikke bli verre enn Berlusconi
Hurra for oljefondet!
Selg SAS!

Kommentarer til denne saken