Johanna Engen, styreleder i Velferdsalliansen, reagerte mandag kraftig i Nettavisen på at arbeidsminister Robert Eriksson (Frp) legger om uføretrygden, slik at uføretrygd skattelegges som arbeidsinntekt.

- Det er rett og slett skammelig hvordan de herjer med folk som ikke har makt bak ordene sine, og som ikke har ressurser til å ta tak i dette og stå imot, sa Engen til Nettavisen.

LES OGSÅ: Uføre må skatte av inntekt og får kraftig kutt i skattefradrag

Hun mener regjeringen rett og slett tar fra de fattige, for å gi til de rike.

- Kunne det vært en idé at man heller kunne skattelegge de rikeste litt mer. De har jo fått enorme skattelettelser, sa hun.

LES OGSÅ: - Dette er skammelig, Eriksson!

- Det var de rødgrønne som fikk gjennom forslaget
Robert Eriksson er kjapt på ballen og kontrer tilbake:

- Jeg vil minne om at det var den rødgrønne regjeringen som la frem den nye uførereformen. Saken ble behandlet i Stortinget i desember 2012 (proposisjon 130 L, red.anm). Det ble da bestemt at uføretrygd skulle skattelegges på samme måte som lønnsinntekt. Dette skulle tre i kraft 1. januar 2015, sier Eriksson til Nettavisen.

Samtidig minner han om at det er hans jobb som dagens arbeids- og sosialminister å iverksette Stortingets vedtak.

Vi har foreslått en overgangsregel på tre år

- Fremskrittspartiet kom med en merknad til innstillingen fra komiteen om at skatteomleggingen kunne føre til at mange kunne tape penger. Samtidig var alle partiene enige om at det var fornuftig å skattelegge trygd som vanlig arbeid for å legge bedre til rette for at flere skulle kunne kombinere arbeid og uføretrygd, sier Eriksson.

- Dette har de visst om i lang tid
Han sier også at han er forundret over at Velferdsalliansen og Johanna Engen er så negativ. Eriksson sier at Velferdsalliansen hele tiden har visst om dette, og at de selv kom med en høringsuttalelse i saken.

Han sier at han etter regjeringsskiftet i september i fjor har foretatt en grundig beregning for å se hvordan dette ville slå ut for mange uføretrygdede.

Arbeidsministeren sier at så mange som 50.000 personer ville ha fått et kraftig skattebyks på inntil 20.000 kroner fra 2014 til 2015 om ikke han og regjeringen hadde kommet med alternative forslag.

Forslag om treårig overgangsregel
- Vi har foreslått en overgangsregel på tre år, som gjør at mange slipper en voldsom endring over natta. At mange vil få en økning i skatten på 20.000 kroner er en skjevhet og utilsiktet virkning som ikke er bra, sier han til Nettavisen.

Mandag ble det kjent at regjeringen bevilger 330 millioner kroner til en overgangsordning i forbindelse med innføring av ny uføretrygd.

- Velferdsalliansen burde være glad for at vi gir mange uføretrygdede bedre tid til å tilpasse seg en ny reform. Vi sørger for at 50.000 uføretrygdede ikke får en skatteøkning over natta, sier Eriksson.

Som han selv sier det med en nyttårsmetafor:

- Det ville vært ille om man skjøt opp en rakett klokken 23.59 nyttårsaften 2014, og når den landet klokken 00.01 på den første januardagen i 2015, så skulle det bety et skattebyks på mange tusen kroner.

- Regjeringen kommer her med en overgangsregel på tre år. Uten at regjeringen hadde gjort dette, ville ikke folk fått tid og mulighet til å omstille seg på en god måte, avslutter Eriksson.