Frps finanspolitiske talsperson Ulf Leirstein var krass i kritikken da banksystemet brøt sammen i påsken.

Etter at BankID kollapset i flere timer onsdag er ikke Leirstein nådigere nå.

- Dette er jo bare trist. Det er vanskelig å fatte at Norge som er så langt fremme på flere IKT-områder sliter på noe så vitalt som banktjenester, sier Leirstein til NA24 på telefon fra hjembyen Moss.

Kollapset i påsken
Det er ikke mer enn to og en halv måned siden at banksystemet i Norge sviktet etter en feil hos EDB Ergogroup. Feilen førte til at kort ble avvist i minibanker og kunder som handlet i butikker fikk dobbel- og trippeltrekk på kontoen. Det tok over en uke før EDB Ergogrop fikk ordnet opp.

Finanstilsynet fulgte saken tett og det endte med et rundskriv til bankene og leverandørene der tilsynet skjerpet kravene til driftssikkerhet.

«... bankene må ta et tydeligere ansvar for den delen av transaksjonskjeden som driftes av eksterne leverandører. Tilsynet pålegger bankene å kartlegge og vurdere kritiske komponenter i den IKT-baserte infrastrukturen og legge dette fram for sine styrer. Bankene skal også rapportere dette til Finanstilsynet innen 31.12.2011. Bankene må dessuten sørge for at det etableres en samordnet beredskap for krisehåndtering mellom banker og leverandører...» heter det blant annet i rundskrivet.

- Når systemet nå er nede igjen kan jo det tyde på at ikke mye har skjedd siden sist, sier Leirstein.

Ikke bra nok
Han understreker at det er bred politisk enighet om at driftssikkerheten hos bankene må bli bedre.

- Men det er lite vi på Stortinget får gjort, spesielt nå som det er sommerferie. Nå er det opp til politisk ledelse i Finansdepartementet å stille de nødvendige spørsmålene til Finanstilsynet. De samfunnøkonomiske konsekvensene er for store til at vi kan leve med et så åpenbart svakt banksystem, sier Leirstein.

Noe må skje
- Bør de gjentatte driftsproblemene få konsekvenser for noen?

- Godt spørsmål, det er så jeg får lyst til sparke noen selv. Dessverre har jeg som politiker ikke anledning til å sparke noen i det private næringsliv selv om det noen ganger kunne vært ønskelig, ler Leirstein og legger til: - Det vi kan gjøre er å stille krystallklare krav om oppfølging til Finanstilsynet, sier han.

Frp-talsmannen stusser litt over at banknæringen selv ser seg tjent med et så svakt system.

- Det er jo ikke bare bankkundene som blir skadelidende. Jeg vil tro at konsekvensene for banknæringen selv er betydelige, sier han og minner om at det er bankene selv som har satset på fellessystemet BankID.

NA24 har ikke lykkes å få kontakt med leder av Finanskomiteen på Stortinget Torgeir Micaelsen (Ap).

Han uttalte imidlertid følgende etter forrige nettkollaps:

- Det som har skjedd i påsken er uakseptabelt. De elektroniske betalingssystemene er en av livsnervene i den norske økonomien og noe vi alle sammen er svært avhengige av. Derfor er det alvorlig når så mange opplever at ting ikke fungerer, sa Micaelsen (Ap) til NA24.

Finansdepartementet svarer slik på NA24s henvendelse:

- Vi er kjent med at Finanstilsynet nå undersøker og vurderer av hva som er årsaken til problemene med BankID i dag, og vi avventer de nærmere resultater av denne vurderingen. Det er for tidlig å konkludere med hvilke tiltak som eventuelt må iverksettes for å forhindre at dette skjer igjen, skriver underdirektør i kommunikasjonsenheten Anders Lande i en epost til NA24.

- Bankproblemen er over
Ved 12-.30-tiden skal bankproblemene være over.

- Problemene med BankID skal nå være over, og alle innloggingsmetoder fungerer som normalt, opplyser Skandiabanken.

- Nå fungerer innlogging med BankID igjen. Vi beklager de ulempene dette har medført for deg, opplyser SR-Bank.

EDB ErgoGroup understreker at selskapet ikke har noe ansvar for dagens problemer med BankID.

- Våre systemer og leveranser til norske banker fungerer og har fungert som de skal i hele dag. Etter våre leveranseproblemer i påsken har vi satt i gang en rekke tiltak for å sikre at dette ikke skjer igjen. Vi holder Finanstilsynet løpende orientert om disse tiltakene. Dagens problemer med BankID har ingen sammenheng med de problemene EDB ErgoGroup hadde i påsken, sier Torgeir Krsitiansen til NA24.