I et intervju med Washington Post sier han at han regner oppdraget sitt som utført.

– For meg, med tanke på personlig tilfredsstillelse, er oppdraget ferdig, sier han i intervjuet ifølge NTB.

Spionsiktede Snowden har lekket en rekke etterretningsdokumenter etter at han sluttet i den amerikanske etterretningstjenesten, NSA.

Han har nå fått midlertidig asyl i Russland.

Washington Post skriver at de har snakket med Snowden i Moskva i nesten «to dager uavbrutt».

Intervjuet er det første en til en-intervjuet Snowden har gitt siden han kom til Russland i juni og fikk midlertidig asyl der.

- Jeg har allerede vunnet, sier Snowden. Han legger også til at han ikke har ønsket å forandre samfunnet, eller ødelegge NSA.

- Jeg ville gi samfunnet en mulighet til å velge om det skulle forandre seg selv, sier han. (NTB)