Gå til sidens hovedinnhold

- Jeg har ikke bundet renten

Og nå taler rentesjefen sin forgjenger midt i mot.

Onsdag kuttet Øystein Olsen styringsrenten med 0,25 prosentpoeng til 1,50 prosent.

Og nå taler han sin forgjenger midt i mot.

FØLG NA24 PÅ FACEBOOK

På spørsmål fra NA24 om han har bundet renten sin og om han anbefaler folk å gjøre dette, sier rentesjefen følgende.

- Nei på begge spørsmålene. Jeg har ikke bundet renten. Jeg har antagelig for beskjedent lån til at jeg ønsker meg en sånn binding. Dernest har jeg ingen generell anbefalinger til folket om hva de bør gjøre i så måte. De som vil gardere seg bør definitivt vurdere fastrente, er så langt vår nye sentralbanksjef vil strekke seg.

Det at Olsen ikke gir råd til folket er stikk motsatt av hva hans forgjenger Svein Gjedrem gjorde.

Lar «senior» i stikken
Svein Gjedrem, som satt som sentralbanksjef i tolv år, tok flere ganger tatt til orde for at flere bør binde renten på boliglånet. Han uttrykkte også stor bekymring over at svært få nordmenn valgte fastrente sammenlignet med hva som er tilfellet i utlandet. Blant annet sa Gjedrem at det var ren spekulasjon å ha flytende rente på boliglånet og at var en risiko for norsk økonomi.

«Du spekulerer hvis du ikke binder renten. Det er en investeringsbeslutning for 10 til 20 år som du skal finansiere. Tar du en flytende rente, så er det et spekulativt valg».

«Det er ikke klokt å finansiere med flytende rente, ihvert-fall ikke hele lånet med flytende rente, hvis du ikke har økonomi til å bære renter på syv-åtte prosent.»

«Både for norsk økonomi som helhet og for husholdningene ville det være bedre om flere valgte fastrente. Det vil redusere svingningene i økonomien både til nasjonen og for den enkelte.»

I lang tid oppfordret dermed Norges Bank folk til å binde renten.

Overrasker igjen
Siden Olsen overtok for Svein Gjedrem har flere økonomer reagert på at det har skjedd en endring i kommunikasjonen fra Norges Bank, noe de mener at ødelegger for forutsigbarheten og skaper usikkerhet.

Da Olsen sist satte ned renten, i desember i fjor, dro han til med et kutt på hele 0,5 prosentpoeng - noe som overrasket tallknuserne.

Kuttet som nå har kommet overrasker enda mer.

- Jeg er veldig overrasket. Vi ser klare tegn til bedring i den globale økonomien og det gjelder Europa også, samt at veksten her hjemme holder seg veldig godt oppe, sier sjeføkonom Harald Magnus Andreassen til NA24.

Andreassen viser videre til at gjelden i norske husholdninger når nye rekordnivåer.

- Dette var unødvendig, sier Andreassen.

Masse reaksjoner
Og han er ikke alene med å reagere.

- Jeg rister på hodet over at Norges Bank igjen endrer sine formuleringer. Jeg har ingen problemer med at verden forandrer seg og at sentralbanken må tilpasse seg dette, men jeg har problemer med at sentralbanksjefen vingler med sine uttalelser, sier sjeføkonom Knut Anton Mork i Handelsbanken Capital Markets til Aftenposten.

Mork er oppgitt over det han mener er vingling i kommunikasjonen.

- Det virker som om sentralbanksjefen prøver å få folk til å glemme det han sa for en måned siden. Hele inflasjonsmålstyringen er basert på at sentralbanken har tillit – de som fastsetter prisene må kunne vite at det generelle prisnivået er stabilt. Om denne tilliten sviker kan inflasjonen begynne å løpe løpsk, sier Mork.

Sjeføkonom Steinar Juel i Nordea Markets har også reagert på kommunikasjonen fra Norges Bank onsdag.

Hilde Bjørnland på Insititutt for samfunnsøkonomi ved Handelshøyskolen BI frykter at forsøket på å svekke kronen kan skape overoppheting i gjelden til folk.

- Jeg ville ikke anbefalt reduksjon fordi norsk økonomi går godt. Norges Bank må balansere hensynet med hvordan det går utenfor Norge, og hvordan det går innenlands. Å sette ned renta nå gir feil signal, sier Bjørnland til NRK.

Reaksjonene fra markedet har heller ikke uteblitt.

- Tilbakemeldingene vi får fra alle kundene våre nå er «herregud, for en dårlig kommunikasjon fra Norges Bank», sier rente- og valutastrateg Bjørn-Roger Wilhelmsen i Swedbank First Securities, ifølge dn.no.

Seniorøkonom Kari Due-Andersen peker på at Øystein Olsen nå kan ha begitt seg inn på et farlig kronespill.

- Vi bekymrer oss videre om at Norges Bank nå kan ha involvert seg i et farlig spill mot valutaspekulanter. Dagens avgjørelse kan lett bli tolket som en reaksjon mot kronestyrkelsen, som igjen kan bli en invitasjon til spekulanter om å starte å spille mot sentralbanken. Den tidligere sentralbanksjefen var veldig forsiktig for å unngå slike spill. Hans etterfølger ser ut til å ta mer risiko.

Vanskelig beslutning
Før rentedommen kom var det klart at Olsen hadde en vanskelig jobb.

På den ene siden burde renten nemlig settes opp for å kjøle ned den norske økonomien og bremse lånefesten. På den andre siden burde den kuttes for å svekke kronen og hjelpe eksportindustrien.

- Er det blitt vanskeligere enn normalt å fatte denne beslutningen, med en fart på økonomien som tilsier renteøkning og en kronekurs som tilsier rentenedsettelse?

- Det har vært en vanskelig beslutning, det er alltid krevende avveininger med en så krevende tid som vi har nå, med veldig forskjellig utviklingen hjemme og ute. Vanskelighetene skal ikke overdrives utover det generelle bildet, sier Olsen til NA24.

- Det er krevende økonomiske tider, spesielt for Europa.

- Et vedvarende lavt rentenivå kan føre til finansielle ubalanser. På tidligere rentemøter har finansiell stabilitet blitt vektlagt. Inflasjonsutsiktene er helt klart på undersiden. Det kommer til å ta flere år før vårt inflasjonsmål er nådd, selv med dagens rentenedsettelse.

- Renteutsiktene internasjonalt er flatere enn før. Europa er i en lavkonjunktur, og rentene ute er lave.

Olsen har registrert at avgjørelsene hans har vekket reaksjoner.

- Jeg opplever at offentligheten generelt er ganske interessert i våre vurderinger og beslutninger om renten, sier rentesjefen.

Les også Gunnar Stavrum: Norges Bank ser mørkt på verden

Reklame

Ekstremt høy strømpris – slik kutter du regningen

Kommentarer til denne saken