Gå til sidens hovedinnhold

- Jeg må flykte om han får bli

Mens en støttegruppe vil at Abbas Butt (21) skal få bli i Norge, bærer en kvinne (20) voldsalarm for å beskytte seg mot ham.

- Hvis han er her i Norge, så kommer ikke jeg til å leve lenge. Får han bli i landet, så er det jeg som må flykte utenlands. Men jeg er født her. Jeg er norsk statsborger, sier den 20 år gamle kvinnen til Nettavisen.

Mandag i forrige uke skrev Aftenposten Aften om Abbas Butt (21) og hans søster. De har til sammen bodd 15 år i Norge, men nektes opphold her fordi moren tok dem med til Pakistan i tre og et halvt år på 90-tallet. Etter oppslaget har sympatierklæringer strømmet inn fra avisens lesere og det er blitt opprettet en støttegruppe som kjemper for at søskenparet skal få bli i landet.

Utvist for vold
Saken har en mørk side. I 2003 ble Abbas Butt dømt til 75 dagers fengsel, blant annet for en helt uprovosert legemsbeskadigelse.

19. august 2004 traff Utlendingsdirektoratet (UDI) vedtak om å utvise Abbas Butt etter utlendingslovens § 29 første ledd bokstav c. Der heter det at utlending kan utvises: «Når utlendingen her i riket er ilagt straff eller særreaksjon for et forhold som kan føre til fengselsstraff i mer enn tre måneder eller flere ganger i løpet av de siste tre år er ilagt fengselsstraff.»

Utvisningsvedtaket ble fastholdt av Utlendingsnemnda (UNE) i et vedtak av 31. mai 2005.

Da søsknenes bosettingstillatelse ble trukket tilbake, gikk de til sak mot staten og vant frem i Oslo tingrett i oktober 2005. I retten ble også UDIs vedtak om å utvise Abbas Butt på grunn av hans kriminelle atferd kjent ugyldig. I dommen bemerket retten: «Selv om han er dømt for en alvorlig voldsforbrytelse, og også har gjort seg skyldig i enkelte andre forgåelser, synes det nå som han har fått kontroll med sine tidligere aggresjons- og atferdsproblemer, og han har etter det opplyste ikke vært innblandet i kriminell virksomhet de siste 2 årene.»

Men i Borgarting lagmannsrett tapte søsknene søksmålet mot staten. I tillegg fant lagmannsretten at utvisningsvedtaket overfor Abbas Butt ikke var ugyldig.

Livredd familie
I 2007 er Abbas Butt igjen i politiets søkelys. Han er siktet for trusler mot en 20 år gammel kvinne, samt for brudd på besøksforbudet overfor kvinnens mor. Han er anmeldt 12 ganger av kvinnen og hennes nærmeste familie. Anmeldelsene gjelder frihetsberøvelse, trusler, skremmende atferd og gjentatte brudd på besøksforbudet overfor kvinnen, hennes søster og mor.

Nettavisen møter den 20 år gamle kvinnen, søsteren og moren i et skjermet og privat lokale. De tre sier de er livredde for Abbas Butt, så det er uaktuelt for dem å vise seg på et offentlig sted. Den 20 år gamle jenta opplyser at hun ble kjent med Abbas Butt da de gikk på samme skole våren 2006.

Hun forteller at han brukte fysisk makt og trusler for å kontrollere henne. Hun ønsket ikke å ha noe forhold til ham, men sier at hun ble skremt til å holde ham med selskap i lange perioder.

- Jeg kunne ikke si ham imot. Det var en utrygghet som kom inn i meg på grunn av alt han gjorde mot meg, sier hun.

- Bortførte meg
Situasjonen mellom de to eskalerte kraftig 23. mars i år. Ifølge kvinnen var hun på vei til jobb ved 19-tida om kvelden da Abbas Butt skal ha grepet fatt i henne og truet henne inn i en bil. Kvinnen har politianmeldt forholdet som frihetsberøvelse. Hun forteller at ferden i første omgang stanset ved Grønmo golfbane.

- Det var helt øde der. Bare trær og gjørme. Jeg var så redd. Jeg forsøkte å være hyggelig mot ham da, for å komme ut av situasjonen. Men han tok mobilen min. Han sa at jeg ikke skulle få leve. Han sa at han skulle skyte meg, at han hadde en patron med navnet mitt på, sier kvinnen.

Hun gråter mens hun forteller dette. Moren gråter også. Turen gikk ifølge kvinnen videre og endte ved en bensinstasjon i Spydeberg.

- Han stanset først når jeg åpnet bildøren for å kaste meg ut i fart, sier hun.

Først kom en politipatrulje til stedet. Senere, klokken to om natten, kom familiemedlemmer av henne fra Oslo og hentet henne i bil.

Pågrepet hos politiet
Kvinnen forteller at hun allerede dagen etter ble oppsøkt av Abbas Butt der hun bor. Med bakgrunn i disse episodene fikk Abbas Butt besøksforbud overfor henne, samt hennes søster og mor. Politiet mente også at vilkårene var til stede for å utstyre kvinnen med voldsalarm. Kjennelsen om besøksforbud fra Oslo tingrett legger også til grunn kvinnens opplysninger om at Abbas Butt har slått og truet henne tre ganger tidligere.

I april, da kvinnen var på Grønland politistasjon i Oslo for å anmelde Abbas Butt for brudd på besøksforbudet, oppsøkte Abbas Butt hennes mor som satt og ventet i publikumsområdet. Han satte seg ned ved moren.

- Jeg fikk en tekstmelding fra mamma om at han var der. Da jeg slo alarm ble han pågrepet av politiet inne på stasjonen, forteller hun.

- Englebarn
Hun reagerte kraftig da hun leste saken om Abbas Butt og søsteren i Aftenposten Aften.

- Alle tenker jo: «Stakkars folk!» Han blir fremstilt som et uskyldig englebarn, men jeg vet jo at han er helt aggressiv, sier hun.

Verken hun eller søsteren hennes har vist seg offentlig det siste halve året. De sier de blir kjørt til og fra skole og jobb av sine foreldre. Ellers er de ikke utenfor hjemmet.

- Jeg skjønner ikke hvorfor han gjør dette, men han ødelegger livet mitt. Jeg har begynt å glemme ting, selv ting som skjedde for bare en time siden. Jeg føler meg svak og forvirret. Det oppleves som tortur det han gjør. Det er psykisk tortur, sier hun.

Hun sier hun ikke er i tvil om at hun befinner seg i livsfare.

- Jeg vet at han kommer til å ta livet av meg, slik som han sier. Da er jeg død, mens han får fengsel og slipper ut igjen og kan leve sitt liv videre, sier kvinnen.

Etterforskes
Politiadvokat Espen Henrik Johansen ved Oslo politidistrikt bekrefter at Abbas Butt er siktet for trusler mot kvinnen, samt for brudd på besøksforbudet.

- Det er korrekt at han ble pågrepet for brudd på besøksforbudet overfor moren mens både hun og han befant seg på Grønland politistasjon, sier Johansen.

Han opplyser at de mange anmeldelsene mot Abbas Butt fortsatt er under etterforskning og at det ennå ikke er truffet noen påtaleavgjørelse i sakene.

- Det foreligger motstridende forklaringer om forholdene, sier Johansen.

Strafferammen for å true noen er fengsel i inntil tre år.

- Veldig spesielt
Advokat Elisabeth Schøning er kvinnens bistandsadvokat. Hun har hatt mange lignende oppdrag for klienter, men syns denne saken skiller seg ut.

- Her er det veldig vanskelig å hjelpe den unge jenta. Hun lever i konstant frykt for sitt eget liv, men det er ikke noe tegn til at han som plager henne vil gi seg. Det er veldig spesielt. Og truslene som blir rettet mot henne er svært alvorlige, sier Schøning.

- Er det på grunn av omstendighetene grunn til å utviser Abbas Butt etter utlendingslovens § 29 første ledd bokstav c?

- Det er det ikke opp til meg å avgjøre, men jeg syns det er grunn til å vurdere det på nytt, sier Schøning.

- Bare løgn
Konfrontert med kvinnens historie svarer Abbas Butt at påstandene om frihetsberøvelse, vold, trusler og brudd på besøksforbudet er helt feil og bare løgn. Han hevder at han har vært både kjæreste og samboer med kvinnen, men at hun har holdt dette skjult for sin far. Videre hevder han at kvinnen og hennes mor skylder ham penger. Han mener disse forholdene er motivet for at kvinnen og familien har anmeldt ham en rekke ganger.

- Da jeg ble pågrepet på politistasjonen var jeg kommet for å anmelde henne og moren hennes på grunn av pengene de skylder meg, sier Abbas Butt.

Butts advokat, Arild Humlen, sier at klienten hans kom først av de involverte til politistasjonen den dagen han ble pågrepet for brudd på besøksforbudet på stasjonen. Humlen reagerer sterkt på at nemndleder Per Flatabø i UNE i et innlegg om søskenparets sak i Aftenposten Aften trekker fram at Abbas Butt nå er under etterforskning for nye, alvorlige straffbare forhold.

- Det er et klart brudd på folkeretten. Abbas Butt er uskyldig inntil han er dømt. Et forvaltningsorgan skal ikke forholde seg til forhold min klient er anmeldt for og som er under etterforskning, sier Arild Humlen.

Humlen sier at kvinnens påstander uansett ikke har noen betydning for søskenparets utlendingssak. Saken skal opp for Oslo tingrett igjen i januar.

- Hvis tilbakekallelsen av søskenparets bosettingstillatelse er ugyldig, vil Abbas Butt ha en slik tilknytning til landet at det vil være et uforholdsmessig inngrep mot ham om han blir utvist for de forholdene han tidligere er dømt for, sier Humlen.