OSLO TINGRETT (NA24): I starten av desember gikk startskuddet for Norges-historiens største erstatningssak.

Saken ble først utsatt på grunn av at flere av aktoratets innleide advokater ble funnet inhabile. Da advokatkontoret de jobber for, eller de selv, tidligere har jobbet for de tiltalte.

Men torsdag var det duket for en av de mest interessante dagene i saken, som det er ventet at vil gå i rettsapparatet frem til neste høst.

Årsaken er at Sverre Koch, partner i advokatfirmaet Thommessen, landets kanskje fremste skattejurist, iherdig Stabæk-supporter og skatterådgiver for noen av Norges rikeste personer og største selskaper forklarte seg.

Koch er tiltalt for to forhold på brudd av Ligningsloven, og har til nå ikke villet uttale seg.

Men når han nå først fikk ordet langer han kraftig ut.

- Det er med sterk motvilje og ubehag at jeg ser frem til seks uker med utbyttesaker og fem uker med konsernbidragsaker, og her går det på alle parter. Er det mulig å bruke så lang tid på disse snuttene som jeg har vært igjennom? Er det masse bevis i kofferten som jeg ikke har sett?

Hudflettet Økokrim
Koch innledet forklaringen på følgende vis, som han siktet til at ikke har kompetansen til de juridiske spørsmålene som saken dreier seg om.

- Ærede rett. Jeg har vært en god del i retten i mitt liv, både som dommer og prosessfullmektig. Jeg har aldri hatt en sak som har gått over åtte dager, og dette er dag ni. Så det er svært uvanlig da å måtte holde seg fast i bordkanten og ikke fått lov til å si noe før i dag. Og jeg har hatt en prosessfullmektig som har hatt som spesialoppgave å holde meg unna den rød knappen på mikrofonen, så det er godt å få ordet, sier Koch.

Før han så fyrte løs på Økokrim.

- Det å være tiltalt ærede rett, det er en ny opplevelse. Jeg trodde jeg skulle få en bratt læringskurve i prosessregler med videre. Men de opplevelsene som har gjort mest inntrykk er forundringskurven over Økokrims atferd. Det å se dem utfolde seg i fri dresur har vært merkverdig sett fra mitt, muligens litt forskrudde ståsted.

Saken dreier seg om det ble unndratt skatt knyttet til den tidligere norske virksomheten til verdens største bore- og riggselskap, Transocean.

Koch risikerer å bli solidarisk sittende igjen med en gigantregning på 1,8 milliarder kroner pluss renter, som er summen Økokrim mener at Transocean unndro norske myndigheter.

- Heldigvis er rentene bare 432.000 om dagen. Hadde de vært på 500.000, hadde jeg ikke sovet godt om natten, raljerte Koch.

- Om jeg skal dyttes utfor stupet, og at jeg da skal dytte Thommessen utfor stupet, risikerer erstatningssak og så videre, og det går på min personlige integretitet. Advokat Koch er tilhenger av sterk tale og han har vært under sterk påvirkning om å ikke være for klar i dette innlegget, så jeg har en utgave her som vi lar ligge der foreløpig. Men det er opplevelsen av tiltalen. For meg er dette blitt en sak der hensikten helliger middelet. Og så er det ikke så nøye å forankre det i hjemler.

Blir Koch dømt til erstatning vil kravet trolig sendes til advokatfirmaet Thommessen.

Les også: Kan få regning på 1,8 milliarder i posten

- Søksmål til jeg dør
I sluttprosedyren varslet han nye saker.

- Jeg tror ikke det er denne erstatningssaken som kommer til å bli husket etter denne rettssaken. Det er de som kommer i kjølvannet av denne saken, svarte Koch i sin oppsummering.

Og han har ikke tenkt å gi seg med det første.

- Blir jeg dømt, ærede rett, så kan jeg love resten at da skal jeg alliere meg med en mann av kaliber. Så kommer det til å bli gjennoptagelsesbegjæringer herfra og til jeg dør, og jeg har svært gode gener. Jeg har to foreldre som til sammen er over 196 år, de bor hjemme og er helt oppegående. Faktisk på høyde med opptil flere av de som har bord i denne rettssalen her

Koch både startet og avsluttet forklaringen sin med å komme med stikk til Økokrim generelt, og førstestatsadvokat Morten Eriksen spesielt.

- For å avslutte oppsummeringen med tre ord. Jeg er uskyldig. Da ønsker jeg god jul til alle sammen og god bedring til den siden, sa Koch med henvisning til aktoratet.

- Ga råd om å unndra skatt
Selskapet, som er børsnotert i USA, har nå en markedsverdi på vel 95 milliarder kroner. Men tilbake i 1999 var det også notert en norsk virksomhet i Norge.

Etter at det amerikanske moderselskapet foretok en utflagging til Cayman Island, ble det vedtatt at de norske delene skulle legges ned og verdiene flyttes oppover i konsernet.

For å gjøre dette, ble de norskeide riggene solgt internt i konsernet, og pengene sendt videre gjennom Transocean-systemet som utbytte og lån. Disse pengene ble via fikse løsninger, slust gjennom selskaper i Danmark og Panama.

Økokrim mener at måten deler av dette ble gjort på kun hadde et formål - å unndra skatt til norske myndigheter.

Personene som ga Transocean de juridiske rådene den gang er Sverre Koch og Ernst & Youngs skatteekspert Einar Brask i tillegg Ernst & Youngs Klaus Klausen.

Økokrim mener at Koch og Ernst & Young medvirket til å gi ligningsmyndighetene ufullstendige og misvisende opplysninger, slik at det ikke var mulig for dem å forstå hva det var som egentlig skjedde.

Ettersom de norske Transocean-selskapene ikke lenger eksisterer kan de ikke kreves for erstatning. Økokrim har tidligere droppet erstatningskrav mot dek eksisterende delen av Transocean for disse punktene.

Les også: Historisk rettssak rammet av inhabile advokater

Omfattende sak
Tiltalen mot Koch og Ernst & Youngs folk, er kun en del av rettsmaratonen. Totalt er det fem tiltaler og det er norsk rett som gjelder. Men saken dreier seg også om selskaper i USA, Danmark, Panama og Cayman Island.

Samlet mener Økokrim at det ble unndratt skatt for vel 10 milliarder kroner, en sum uten sidestykke i norske rettshistorie.

For øvrig økte Transocean nylig sin virksomhet i Norge, da det i fjor kjøpte Aker Drilling fra Kjell Inge Røkke.

Morten Eriksen og Sverre Koch har for øvrig vokst opp i samme område i Bærum, og Eriksens søster gikk i Kochs parallellklasse på Eikeli.

Saken fortsetter igjen til neste år.