I en melding kommder det frem at regjeringen øker garantiordningen for verftsindustrien med 10 milliarder kroner. Stoltenberg & Co legger opp det at det skal satses mer på utvikling for å sikre norske arbeidsplasser, heter det.

– Handling nå kan være avgjørende for at Norge også i fremtiden kan opprettholde sin posisjon som internasjonalt ledende maritim- og offshoreleverandør, skriver Stoltenberg i meldingen.

Øker bevilgninger
Stoltenberg presenterte tiltakene på en pressekonferanse torsdag sammen med kunnskapsminister Kristin Halvorsen, kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete, nærings- og handelsminister Trond Giske og olje- og energiminister Terje Riis-Johansen.

Pakken innebærer:

* Økt ramme for GIEKs garantiordning med 10 milliarder kroner, og justering i reglene for GIEK og Eksportfinans

* Økt ramme for innovasjonslån fra Innovasjon Norge med 200 millioner kroner

* Økte bevilgninger til forskning, utvikling og innovasjon med 200 millioner kroner

* Forlengelse av NOx-fondet

* 25 millioner kroner til fem nye maritime industriinkubatorer gjennom SIVA

* Bedre støtteordninger for små og mellomstore eksportrettede bedrifter

Viktig bransje
Tiltakene fra regjeringen viser hvor viktig verftsindustrien er for regjeringen, både næringspolitisk og distriktspolitisk.

- Maritim og offshorenæringene er viktige for verdiskaping og sysselsetting i Norge, spesielt langs kysten. I flere av landets kystkommuner er over halvparten av innbyggerne ansatt i maritim og offshorenæringene. Skipsverft, offshoreverksteder og leverandører ventes å gå inn i en periode med lav aktivitet. Slik det ser ut i dag vil 17 av 29 skipsverft stå uten ordre fra nyttår.

Det ventes permitteringer og oppsigelser med fare for tap av kritisk kompetanse i bedrifter og lokalsamfunn, skriver regjeringen i sin melding.