Gå til sidens hovedinnhold

Jens får 45 statssekretærer

...og 22 politiske rådgivere. Sjekk prisen på tidenes dyreste regjering.

Regjeringen teller nå 20 medlemmer, rundt 22 politiske rådgivere og 45 statssekretærer – altså 87 i kretsen rundt Jens.

Stortinget har 169 representanter og ytterligere 424 ansatte.

Les Gunnar Stavrums kommentar: «Når får vi nok politikere?»

Stoltenberg har sju statssekretærer, hvorav fem fra Arbeiderpartiet, en fra SV og en fra Sp.

- Veldig mektige
- Statssekretærene er veldig mektige personer på sine fagområder, konstaterer valgforsker og professor Anders Todal Jenssen overfor Nettavisen.

Han sier at mange av dem blir rekruttert direkte fra partiorganisasjonene.

- De får makt – uten å være valgt. Det at statssekretær-sjiktet svulmer opp, reiser spørsmål ved deres posisjoner, mener han:

- De slipper jo å stå til ansvar når noe går galt, det må statsråden gjøre.

Stort spillerom - slipper unna
- Hva synes du om statssekretærlønnen på 726.400 kroner?

- Mange vil nok synes det er mye. Men jeg synes det er mer interessant hvorvidt de holdes ansvarlig for noen saker. I hijab-saken, eksempelvis, så vi jo at det var statsråden som frontet alt.

Les også: Hvor er du, Hadia?

Todal Jenssen finner dette noe problematisk:

- Det er litt ugreit å ha statssekretærer som har så stort spillerom, uten å måtte ta ansvar.

Les også. Her er de nye statssekretærene
Les også: Her er de nye politiske rådgiverne

Med virkning fra 1. mai 2009 gir disse posisjonene følgende årslønner:

HTML EMBED

Statsminister - 1.268.400 kroner per år.

HTML EMBED

Statsråd - 1.031.400 kroner per år.

HTML EMBED

Stortingsrepresentant - 696.900 kroner per år.

HTML EMBED

Statssekretær - 726.400 kroner per år.

HTML EMBED

Politisk rådgiver - 546.400 kroner per år.

Støtte til de parlamentariske gruppene
Til blant annet å lønne politiske rådgivere og sekretærer bevilger Stortinget et årlig tilskudd til gruppene. Fra 1. januar 2008 var grunntilskuddet per gruppe 1.979.551 kroner i året, pluss 626.809 kroner i året til hver eneste representant.

Ifølge årsrapporten for Stortingets administrasjon, fikk gruppene i opposisjon i tillegg et opposisjonstilskudd på 1.844.252 kroner per gruppe.

Pluss...
Alle stortingsrepresentanter får i tillegg en daggodtgjørelse hele året unntatt for juli måned.

For representanter som har sin faste bolig i Oslo (det vil si de som bor mindre enn 40 km fra Stortinget), var satsen 75 kroner per dag i fjor, mens for de med fast bopel mer enn 40 km fra Stortinget, var satsen 169 kroner per dag.

Slik var det før
Her er en oversikt over tidligere regjeringer, hvor det står hvor mange statssekretærer og rådgivere de ulike hadde.

Trygve Bratteli økte fra 20 til 30 i sin periode, Thorbjørn Jagland i 1997 utnevnte 52 statssekretærer og politiske rådgivere, mens Jens Stoltenberg nå altså har 67 statssekræter og politiske rådgivere, i tillegg til å ha utnevnt Karl-Eirik Schjøtt-Pedersen som sin egen statsråd på kontoret.

Mer enn 6 milliarder
Kostnadene til departementene og statsministerens kontor (SMK) beregnes i statsbudsjettet for 2010 til 6,104 milliarder kroner.

Til sammenligning var beløp 2009-beløpet seg til 5,855 milliarder i regnskapsestimatet.

Nettavisen gjør oppmerksom på at ikke alle de politiske rådgiverne er utnevnt i skrivende stund.

Reklame

NÅ: Knalltilbud på de superpopulære sekkestolene

Kommentarer til denne saken