Kjell-Magne Bondevik og resten av den borgerlige regjeringen øste ut strømsubsidier i hundremillionersklassen før de tapte forrige valg. Oppvasken og oppryddingen har de rødgrønne måttet ta seg av.

EUs kontrollorgan ESA er nemlig langt fra fornøyd med at Bondevik 2-regjeringen har subsidiert strømregningen til utvalgte bedrifter i Norge ved å frita dem for elavgift. De har bestemt at støtten strider mot EØS-avtalen og at den derfor er ulovlig.

(Saken fortsetter under bildet)

ESA påla den rødgrønne regjeringen å rydde opp i subsidiefesten til de borgerlige. De krevde at den nåværende regjeringen måtte kreve pengene tilbake fra bedriftene som fikk støtte for fem år siden.

- Vi tar til etterretning at det ble gjort en feil under den forrige regjeringen, og vi er nå i ferd med å rette opp dette. Utover det har jeg ikke noe behov for å slå politisk mynt på denne saken.

Det er den eneste kommentaren statssekretær Geir Axelsen i Finansdepartementet har til saken.

Tresifret millionbeløp
Det var imidlertid ikke småpenger som ble gitt i ulovlig støtte. Summen var, ifølge Finansdepartementet, på rundt 126 millioner kroner.

Hvor mye hvert enkelt firma har fått ønsker ikke departementet å gå ut med.

De mener en slik opplysning kan være børssensitiv.

(Saken fortsetter under bildet)

Deler man de 126 millioner kronene som ble delt ut i ulovlig støtte, er gjennomsnittssummen hvert firma skylder staten på 1,7 millioner kroner.

Det er imidlertid grunn til å tro at kraftkrevende industri, som aluminiumsproduksjonen til daværende Hydro Aluminium, har fått en større del av regningen enn for eksempel bedrifter som Adresseavisen ASA og Bakers AS.

Mot rettssak
Noen av firmaene har allerede betalt tilbake den ulovlige støtten innen den betalingsfristen staten har satt. Det gjelder imidlertid langt fra alle. Og nå har både staten og EU sett seg lei på sendrektigheten.

Nå varsler de at pengene skal inn koste hva det koste vil.

Kilder Nettavisen har snakket med i Finansdepartementet sier at myndighetene kommer til å ta alle nødvendige skritt for å få inn den ulovlige støtten.

De truer også med rettslige skritt.

Heller ikke i dette tilfellet ønsker departementet å si hvor mange firmaer dette gjelder eller hvor mye som er utestående.

30.000 husstander
Det som imidlertid er sikkert, er at summen Bondevik 2-regjeringen etterga i elavgiften til utvalgte bedrifter tilsvarer årsforbruket til alle husstander i en middels stor norsk by.

Ifølge strømforbrukstall Nettavisen har hentet ut fra Statistisk sentralbyrå kunne 27.160 husstander fått gratis strøm hele det året den ulovlige støtten ble gitt, dersom støtten hadde blitt gitt til private strømkunder.

Nettavisens kunnskapsquiz: Vinn flotte premier hver dag