Gå til sidens hovedinnhold

Jens' forventninger til Bali

Her kan du se statsminister Jens Stoltenberg (Ap), miljø- og utviklingsminister Erik Solheim (SV) og finansminister Kristin Halvorsen (SV) orientere om de forestående klimaforhandlingene på Bali.

Neste uke samles landene som har underskrevet Kyoto-protokollen på Bali for å forhandle om en forlengelse av Kyoto-avtalen fra 2012.

Kyotoprotokollen setter tallfestede krav til utslippene av klimagasser i industrilandene i perioden 2008-2012.

TV 2 Sumo: Se opptak fra pressekonferansen

Målet med konferansen er å starte arbeidet med å få på plass en forpliktende klimaavtale for perioden etter 2012.

I dag er Australia og USA de eneste industrilandene som ikke har godkjent avtalen. Men da Labor vant valget i Australia forsvant USAs eneste allierte i kampen mot avtalen.

Ulike krav
Kyotoprotokollen stiller ikke like strenge krav til alle industrilandene. I avtaleteksten tillates Australia for eksempel å øke utslippene av klimagasser med 8 prosent i forhold til utslippsnivået i 1990 i forpliktelsesperioden 2008-2012.

Til sammenligning har EU-landene forpliktet seg til å redusere utslippene av klimagasser til 92 prosent av utslippsnivået i 1990.

Norge er på sin side forpliktet til å ikke øke utslippene med mer enn 1 prosent i forhold til 1990.

Vil hindre temperaturøkning
– Norge vil gå inn i forhandlingene på Bali med mål om en ambisiøs framtidig klimaavtale som omfatter flest mulig land. Det overordnede målet er å unngå at den globale temperaturøkningen blir større enn 2 grader. Skal vi lykkes med det, må veksten i de globale klimagassutslippene stanses innen 2015 og reduseres med minst 50 prosent fram mot 2050, sier Jens Stoltenberg.