Manuela Ramin- Osmundsens omgåelse av sannheten satte Norges første innvandrerstatsråd i et grelt lys torsdag kveld.

Les også: 52 prosent mener Jens er svekket

Først trakk statsråden seg, og kort tid etter kom pressemeldingen fra Ida Hjort Kraby med samme budskap. Nettavisen møtte blomster på trappen i hennes opplyste hjem torsdag kveld - men Kraby selv var ikke å se.

- Steke i sitt eget fett
Professor Trond Nordby ved Universitetet i Oslo (UiO) er ikke nådig mot Manuelas sjef, statsminister Jens Stoltenberg:

- Hvis ikke det kommer flere opplysninger nå, nøyer trolig opposisjonen seg med å henlegge saken og lar statsministeren «steke i sitt eget fett», selv om han ikke har så mye av det. Han har opptrådt kritikkverdig i denne saken og utvist dårlig skjønn, sier Nordby til Nettavisen.

Nordby konstaterer at statsråden nå er politisk død og at statsministeren er sterkt svekket etter de dramatiske avgangene.

- Jens har ikke brutt loven og gjort noe galt sånn sett, men han har vært for godtroende. Han viste seg human da han onsdag ga statsråden sin fulle støtte med henvisning til lovavdelingens konklusjoner, ifølge Nordby.

Nettavisen har bedt om tilsvar fra Stoltenberg på denne kritikken fra Nordby:

Politisk rådgiver Mina Gerhardsen sier til Nettavisen fredag morgen at de vil komme tilbake til Stoltenbergs syn på denne kritikken av ham.

Mer å skjule
For usannhetene tok aldri slutt. Etter en uke med stadig flere innrømmelser, kalte Jens inn til pressekonferanse onsdag og stolt erklærte Manuela for «habil».

Harmonien ble kortvarig, og Manuela krøp til korset i en ny pressekonferanse et døgn senere og sa hun ville trekke seg - fordi hun hadde påvirket Krabys kandidatur.

Les Nettavisens kommentar: Fra dumhet til dødssynd

Ved 21-tiden torsdag sprakk også nyheten om at Anne Lise Ryel onsdag fikk en telefon fra Manuela - med klar beskjed om å holde kjeft om samtalen med Manuela 3. januar, hvor Ida Hjort Krabys søknad som barneombud var tema.

Da sa Ramin-Osmundsen at Kraby var en sterk kandidat til stillingen som barneombud og at hun beklaget at Kraby hadde trukket sin søknad. Etter det søkte Kraby på nytt - og fikk jobben.

Professor Trond Nordby levner ikke Manuela mye ære og mener hun ikke hadde noe annet valg enn å trekke seg:

Møtes onsdag
- Nå er Manuela politisk død, så det kan hende saken blir henlagt. Men Kontroll- og konstitusjonskomiteen kan granske saken videre - og kan i verste fall stille mistillitsforslag mot Stoltenberg.

- Men det blir i så fall kun en demonstrasjon siden forslaget vil bli nedstemt, understreker han.

Nordby utelukker ikke at komiteen, som valgte å åpne sak torsdag, av seg selv kunne konkludert med mistillitsforslag mot Ramin-Osmundsen.

- Hvis ikke Osmunden hadde blitt felt, kan det hende Stortinget hadde endt opp med et mistillitsforslag mot henne etter å ha gjennomført sin høring. De hadde nok mye på henne etter alle avsløringene i media.

Ikke riksrett
Nordby sier det ikke er noe grunnlag for riksrettstiltale:

- Nei, det vi er vitne til nå, er ikke så graverende. Det dreier seg ikke om Grunnlovsbrudd, sier han.

Men han legger til en viktig presisering:

- Hvis vi nå har fått alle kortene på bordet...

For uken har vært preget av taushet, «husker ikke», «nå husker jeg visst likevel».

Nordby sier at disse avgangene er det så til de grader journalistene som står bak:

- Det er jo gjennom deres nitide granskinger at statsråden - og så barneombudet - til slutt måtte kaste inn håndkleet.

- Hvis det ikke kommer noe mer...
Det kommer ikke til å bli reist riksrett-tiltale, fordi dette dreier seg ikke om brudd på Grunnloven, sier Nordby

Amanuensis Renee Klepsland ved Norges Handelshøyskole (NHH) i Bergen sier til Nettavisen at denne handlemåten ville vært like uakseptabel i Frankrike:

- Dette handler ikke om kulturforskjeller og ulike nasjonaliteter. Dette handler om etikk og universelle regler. Det ville vært helt uakseptabelt i Frankrike, sier Klepsland og tilføyer:

- Man kan ikke stole på folk som ikke forteller hele sannheten. Ingen kan påvirke en ansettelsesprosess slik som det er skissert her. Det går bare ikke an, sier hun.

Klepsland sier at det stilles helt andre krav til jurister enn «mannen i gata».

Nettavisen får torsdag kveld opplyst at Manuela kommer til å være helt utilgjengelig i flere dager.

Se video fra pressekonferansen her

217557