Tirsdag åpnet både statsminister Jens Stoltenberg og samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa - med hjelp av Henning og Petter Solberg - den 8 kilometer lange nye strekningen med motorvei på E18 i Østfold.

Strekningen er en delstrekning av en 70 kilometer lang vei som ifølge planene ikke står ferdig før i 2019, og som har vei med dårlig standard i begge ender.

Les også: 8 km motorvei åpnet - av statsministeren og en statsråd

- Burde holdt seg hjemme
- Med respekt å melde mener jeg at både statsministeren og Kleppa burde holdt seg hjemme. Dessuten er strekningen et spleiselag der bilistene betaler en solid del av kaka, sier nestleder i samferdselskomiteen på Stortinget, Bård Hoksrud (Frp), til Nettavisen.

- I Sverige har de nå rundt 1700 kilometer med motorvei, mens det i Norge er rundt 350 kilometer. Ifølge et stortingsvedtak fra 60-tallet skulle vi ha hatt 800 kilometer firefelts motorvei klar i 1980, sier han oppgitt.

- Vi bruker like mye penger
Mandag meldte Aftenposten at Norge i år åpner rundt 11 kilometer motorvei, mens det i Sverige åpnes 200-250 kilometer såkalt «møtefri vei» - tre- og firefelt med midtdeler.

Nettavisen forsøkte tirsdag å få en kommentar om hva slags tanker han gjør seg om åpningen av en slik veistrekning, når en ser på satsingen. Svaret på dette får vi fra statssekretær Lars Erik Bartnes (Sp) i samferdselsdepartementet.

- I Norge bruker vi like mye penger på riksveinettet som svenskene. Den store forskjellen er at svenskene har nesten ti ganger så mye vei. Så spørsmålet er hvordan de klarer å få til dette.

Mener Aftenposten er misvisende
- Det som sto i Aftenposten er veldig misvisende. Hvis en går noen tiår tilbake så har svenskene hatt helt andre veimaler de har gått etter når de har bygget vei. De har bygget veier med en standardbredde på 13,5 meter, der en har hatt brede veiskuldre. På samme tidspunkt har Norge en norm på 6-7 meter.

- Det svenskene så har gjort, som er klokt, er at de har bygget om disse brede tofeltsveiene til trefeltsveier, og montert midtrekkverk, sier statssekretæren.

Det har så langt ikke lykkes Nettavisen å få et svar fra svenske veimyndigheter om hvor mye av disse 200-250 kilometerne i året som er ren firefelts vei.

Les også: 211 millioner kroner brukt på under 3 minutter

Uansett ikke like godt som svenskene
- Men om vi tar antall kilometer firefelts vei som bygges i Norge, og legger til antall kilometer der det er montert midtrekkverk, er vi vel fortsatt ikke i nærheten av det svenskene får til?

- Siden 2005 har vi åpnet litt over 200 firefelts vei, og 104 kilometer med midtrekkverk, sier Bartnes.

Han vedgår at dette likevel ikke tilsvarer svenskenes godt over 200 kilometer i året.

- Vi har i tillegg bygget atskillelig med såkalte rumlefelt, altså doble midtstriper med stort mellomrom, som vi vet har betydelig sikkerhetsmessig effekt, legger han til.

Statssekretæren er likevel mest opptatt av at Norge bruker minst like mye penger som våre naboland på riksveier.

- Vi bruker langt mer penger enn Finland, og en del mer enn Danmark, sier Bartnes.

- Populisme
Hoksrud mener argumentene til statssekretæren handler om politisk populisme.

- Det han sier er en sannhet med store modifikasjoner. De har allerede bygget et stort motorveinett, og forsvare seg med at det er enklere for svenskene fordi de allerede har gjort større investeringer, er litt snodig, sier Hoksrud.

- Og når det gjelder at vi bruker like mye penger som svenskene, så stemmer det nå - men sånn har det ikke vært lenge, påpeker han.

Kan bli aktuelt å fremskynde byggingen av E18
Jens Stoltenberg påpekte tirsdag at byggingen av nye E18 er samfunnsøkonomisk, og miljømessig, fornuftig. Likevel vil det gå opp mot ni år å få resten av strekningen ferdig.

Ifølge Bartnes kan det derfor være aktuelt å fremskynde byggingen.

- Det kan bli en rullering på prosjektene i den nye Nasjonal Transportplan (NTP) som legges fram tidlig i 2013, som vi nå jobber med.

- Betyr det at du tror prosjektet blir ferdig før det som nå oppgis?

- Det kan jeg ikke si noe til eller fra om nå, sier han.

En såkalt «rullering» av prosjektene betyr i så fall at andre prosjekter nedprioriteres. Hoksrud tror ikke det er en aktuell problemstilling.

- Det vil neppe bli noen endring. De ligger allerede bak på investeringene på denne veien, og så er det andre prosjekter som presser seg fram som vil få fokus, sier han.